Panel

01.02.2010 (Oppdatert: 04.03.2015) ,  Lars Erik Ruud


Enkle vegger i uisolerte fjøs kan lages til med spikerslag av plank og med en enkel ytterpanel satt opp som låvepanel (side ved side) eller som tømmermannspanel (over- og underligger).