Vindbremseduk eller perforerte plater

01.02.2010 (Oppdatert: 04.03.2015) ,  Lars Erik Ruud


Veggfeltene i en driftsbygning kan også fylles med perforerte plater eller vindbremseduk.