Sprekkpanel av tre

01.02.2010 (Oppdatert: 04.03.2015) ,  Lars Erik Ruud


Enkle luftinntak i isolerte eller uisolerte driftsbygninger kan lages som sprekkpanelfeks med 20-50 mm sprekkåpning. Skal en nytte sprekkpanel i isolerte fjøs, bør arealet av dette veggfeltet begrenses, samtidig som en lager en mulighet for å kunne justere åpningsarealet.