Prefabrikkerte elementer av tre

01.02.2010 (Oppdatert: 04.03.2015) ,  Lars Erik Ruud


Veggelementer eller delseksjoner av vegg kan leveres prefabrikkert etter mål.