Om å bygge i tre

(Oppdatert: 04.03.2015)

 

Tre har en lang historie som byggemateriale i driftsbygninger i Norge.

Tre er fleksibelt, greit å tilpasse, ruster ikke, har god brannmotstand og er en miljøvinner. Videre er det enkelt å bygge på eller å bygge om, enkelt å utbedre skader og uten behov for armering. Å bygge i tre innebærer også færre kg bygg å transportere = færre lass og billigere transport, samt mindre CO2utslipp under transport.

Alle bygningsmaterialer har også noen mer utfordrende sider, for tre må en ha et spesielt fokus på fuktsikring eller eventuelt beskyttelse av trevirket med tanke på å forebygge råte. En annen utfordring er brannsikring. Treverk må også som andre materialer vedlikeholdes.

Når en bygger med tre, som med hvilket som helst annet materiale, må en derfor tenke grundig gjennom konsekvensene av de valg og konstruksjonsløsninger en gjør underveis. Det vil nok ikke være riktig å benytte trevirke "over alt", men heller i samvirkning med for eksempel betong og stål der dette egner seg best.

Tre er et svært fleksibelt naturmateriale som også mange bønder er i besittelse av i egen skog. Fjøs bygd av tre har i stor grad vært oppført som plassbygde bygninger med mye egeninnsats og lite bruk av prefabrikkerte løsninger. Utfordringen mange steder er imidlertid at fjøsene som nå settes opp er store, mens arbeidskraften som er tilgjengelig på gårdene ofte er begrenset til en person. Det er derfor ikke alle som har mulighet til å nedlegge mye nok tid til å reise et moderne fjøs i tre. Når det heller ikke finnes "nøkkelferdige" bygningsløsninger på markedet i tre, blir valget veldig ofte en importert, nøkkelferdig konseptbygning i sandwich eller andre elementløsninger.

Uansett type bygning en ser for seg, må en ha et bevisst forhold til hvor mye egeninnsats en kan nedlegge. Det er også viktig å tenke på at den daglige drifta av eksisterende driftsopplegg krever sitt gjennom hele året, og at noe av det viktigste mange kan gjøre er å drifte dette på beste mulige vis, samt å bygge opp for eksempel besetning og planlegge for overflytting til det nye driftsapparatet. En overflytning til ny bygning eller bygningsdel, er også en ypperlig anledning til å sanere ut helsemessige problemer en måtte ha i dagens besetning.

Med dagens høye håndverkerkostnader vil som oftest konstruksjonsmessige løsninger som er raske å sette opp, ende ut billigst. Denne begrensede byggeperioden gjør imidlertid at en heller ikke rekker å tilføre så veldig mange egeninnsatstimer til prosjektet. Med stadig strengere krav til kompetanse og ansvar i forhold til plan og bygningslov mm, stilles det også fort spørsmål til kvalifikasjoner samt til hvem som skal stå ansvarlig for det utførte arbeidet.

Prefabrikkerte konseptløsninger er derfor mer aktuelle enn noensinne.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.