Kaldt eller varmt?

(Oppdatert: 04.03.2015)

 

Mange har prøvd seg på uisolerte bygg av kostnadshensyn. Der en kan gjøre en stor egeninnsats vil en kunne spare en god del av materialkostnaden, men en må til gjengjeld frostsikre vann, utgjødsling mm, noe mange vil oppfatte som en driftsulempe. Dette gjør at det store flertallet av husdyrprodusenter velger å "ta kostnaden" med å bygge isolert. Der byggingen settes bort til entreprenør, vil også isolasjonen utgjøre en relativt beskjeden andel av de totale kostnadene.

Av komforthensyn opererer en gjerne med en relativt høy innetemperatur - høyere enn det dyra trenger. En skal imidlertid være klar over at jo varmere en ønsker å holde det inne, jo større blir temperaturforskjellen mellom inne og ute - og jo større blir kravene til byggets isolasjonsevne. Dette har en kostnadskonsekvens!

Ved å bygge "frostfritt" oppnås en tilstrekkelig komfort, en behøver ikke å frostsikre vann osv samtidig som det stilles mindre krav til bygningskonstruksjonens isolasjonsevne. Mindre temperaturforskjell mellom inne og ute gjør også at det kondenseres mindre vann i konstruksjonen. I sum kan en da vurdere å kutte fuktsperre i vegg dersom en har materialer som i perioder tåler nedfukting - dermed er det mulig å bruke enkle og billige ett-sjikts veggelementer for eksempel av massivtre. Et frostfritt konsept er mest aktuelt for drøvtyggerne våre.

I produksjoner hvor det tilføres varme, for eksempel til fjørfe og svin, vil det være god økonomi i å ta godt vare på den varmen en har betalt dyrt for i første omgang. En alternativ løsning kan da være å bruke massivtreelementer inn mot dyra og med en spesiell isolasjon utenfor som tillater at fukt vandrer innenfra og ut. Utenfor isolasjonen må det være et godt luftesjikt på 8 til 10 cm som kan transportere bort fuktigheten fra innsiden av bygget.

> Les merFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.