Skråstrever

01.02.2010 (Oppdatert: 04.03.2015) ,  Lars Erik Ruud


Konstruksjoner med skråstrevere for avstiving kan settes sammen på utallige måter, og behøver heller ikke nødvendigvis å være symmetriske om midtaksen. Løsningen egner seg på fjellgrunn eller der en bygger på en støpt bunnplate. Vil være en godt egnet basis feks for utvikling av et konseptfjøs.

Lysbilde7