Saksesperre

01.02.2010 (Oppdatert: 04.03.2015) ,  Lars Erik Ruud


Saksesperrekonstruksjonen var tidligere nyttet til mange driftsbygninger, men har klare begrensninger for breie bygninger, typisk over 14-15 m bredde. En får også relativt store "knær" inne i bygningen.

Lysbilde3