Bærekonstruksjoner

(Oppdatert: 02.01.2017)

Bærekonstruksjonen i en bygning vil vanligvis gi en del føringer for andre konstruksjonsdetaljer, for eksempel ventilasjonssystem, vegg- og takkonstruksjon mm. Valget av bærekonstruksjon bør derfor fastlegges relativt tidlig i prosjekteringen. Det gjelder spesielt konstruksjoner med søyler. Ved å tillate bruk av søyler inne i bygget kan de enkelte elementene i bærekonstruksjonen (spesielt yttervegg) lages mye slankere, noe en også finner igjen i en lavere pris.

Tradisjonelt har trekonstruksjoner vært bygd med 60 cm senteravstand mellom stendere av 2 toms plank. Denne konstruksjonen kan være tidkrevende og krever en ringmur/ bunnplate, men er teknisk sett en god løsning. Ved å bruke en konstruksjon med søyler i vegg og med en senteravstand på 3-6 m kan en nytte punktfundamentering samtidig som en står friere i valget om hva en skal "fylle" veggfeltene med.

 

Stolpekonstruksjon

Stolpekonstruksjonen består av impregnerte stolper som graves/ bores ned på frostfri dybde og som står på ei pute av pukk eller betong. Det fylles tilbake og komprimeres rundt stolpene slik at de spennes fast i bakken. På toppen av stolperekkene festes det på en langsgående bjelke som en kan sette takstoler på. Egnede bygningsbredder bestemmes av lokal snølast og av takstolleverandørenes begrensninger, men er ofte noe av det aller mest prisgunstige en kan sette opp. Typisk bygningsbredde 10 til 20 m. Løsningen er en typisk gjør-det-sjøl løsning, eller en løsning som settes opp av lokal håndverker på time. Konstruksjonen er typisk nyttet i redskapshus og enkle lagerbygg, men kan også brukes i både isolerte eller uisolerte driftsbygg for ulike husdyrproduksjoner.

 Lysbilde1

 
Stolpekonstruksjon med sperre

Stolpehus-konstruksjonen kan enkelt tilpasses et breiere bygg ved å trekke ut sidefelt med bruk av sperrer i heltre eller limtre. Egnet bygningsbredde 15 - 30 m.

Lysbilde2

Kontakt lars.erik.ruud@tine.no for mer informasjon, eventuelt på tlf. 901 17 419.

 
Saksesperre

Saksesperrekonstruksjonen var tidligere nyttet til mange driftsbygninger, men har klare begrensninger for breie bygninger, typisk over 14-15 m bredde. En får også relativt store "knær" inne i bygningen.

 

Lysbilde3

Fagverktakstol

Tradisjonelle takstoler i fagverk av tre og sammenføyd med spikerplater er brukt i en rekke konstruksjoner. Konstruksjonen er prisgunstig, men gir redusert takhøyde innendørs. Takstoler er særlig gunstig i bygg fra 5 til ca 16-20 m (avhengig av bla snølast). I husdyrbygg er vanligvis spikerplatenes el.forsinking i dårligste laget, men ved feks å male over platene med 2 strøk med ei god metallmaling, vil de være tilstrekkelig anti-rustbehandlet.

Lysbilde5

Flere leverandører tilbyr slike takstoler, blant annet www.ringalm-tre.nowww.pretre.no og  www.jatak.no

 
Fagverkstakstol med mønt himlig

En har stor frihet til å velge ulik utforming på takstoler, mønt himling er av de vanligste. Denne løsningen gir mer romvolum til en svært rimelig merkostnad og muliggjør en bedre ventilasjon i husdyrrom. 

Lysbilde6

 
Fagverk

Fagverk gir mulighet for å sette sammen tre i ulike former, for eksempel som omvendte takstoler eller som rette, prisgunstige bjelker av fagverk.

 
Pulttakstol

Pulttakkonstruksjonen består gjerne av to "halve" takstoler som settes sammen enten med eller uten søyler langs midtaksen. Denne konstruksjonen er særlig egnet for bygg med bredde fra 20 til 40 m der takstolene uansett må deles av hensyn til transport.

Lysbilde4

Flere takstolleverandører kan tilby slike takstoler, for eksempel www.ringalm-tre.no, www.jatak.no og www.pretre.no. (send meg en e-post dersom andre vil stå på lista).

 
Skråstrever

Konstruksjoner med skråstrevere for avstiving kan settes sammen på utallige måter, og behøver heller ikke nødvendigvis å være symmetriske om midtaksen. Løsningen egner seg på fjellgrunn eller der en bygger på en støpt bunnplate. Vil være en godt egnet basis feks for utvikling av et konseptfjøs.

Lysbilde7

 

Limtre med strekkstag

En konstruksjon med sperrer av limtre og med strekkstag fra raft til raft, gir en svært god romfølelse. Slike bygg kan også trekkes ut i bredden ved hjelp av sperrer i heltre eller limtre ut over sidefelt.

Lysbilde9

 

Stolperamme

Ideen bak stolpekonstruksjonen er at stolper ”innspennes” i bakken og tar opp både vindkrefter og belastning fra bygg for øvrig. I stedet for enkeltstolper kan en lage en rammekonstruksjon der langveggene består av prefabrikkerte rammer av tre. I smale bygg nyttes ordinære takstoler som grupperes for hver 3. meter, mens en i breie bygg nytter søyler inne i bygget og sperrer av limtre. I tak nyttes massivtre eller isolerte takelementer. Veggfeltene kan fylles med vindbremseduk, massivtre, isolerte elementer mm. Løsningen innebærer et forenklet grunnarbeid. Totalt sett innebærer løsningen et stort potensiale for reduserte kostnader

Kontakt: lars.erik.ruud@tine.no eller trond@landbruksbygg.no for mer informasjon.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.