Leverandører

04.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) ,  Tor Gunnarson HommeHer kommer oversikt over alle som leverer trefjøs komplett eller som komponenter.

Fjøssystemer bygg
www.fjossystemer.no

Terje Strand, 918 23 918, terje.strand@fjossystemer.no,

Landbygg
www.landbygg.no
Kristian Williamsen, Torfin Andersen,
post@landbygg.no


Materialbanken

JaTak ved Bjørn Lier

MøreTre ved Michal Heimlund