– Standardmål kan gi rimeligere fjøs

25.02.2015 (Oppdatert: 04.03.2015)

Norsk Landbruksrådgiving, Tine, Nortura og Felleskjøpet Agri samarbeider om å utvikle en ny bransjestandard for storfebygg. Standardisering vil kunne gi lavere byggekostnader.

Per Olav Skjølberg er fagkoordinator for landbruksbygg i NLR.

Skal du bygge nytt fjøs til storfe i dag er løsningene mange. Dette er fordi det ikke finnes en felles bransjestandard. Kyllinghus og grisefjøs derimot er mer standardiserte enn storfefjøsene.

- Gjennom standardisering slår vi et slag for den norske bonden. Med standardmål blir det enklere for byggfirma å prefabrikere elementer, som igjen kan få ned byggekostnadene til bonden, sier Per Olav Skjølberg til Bondebladet. Han er fagkoordinator for landbruksbygg i Norsk Landbruksrådgiving og prosjektleder for standardiseringsprosjektet.

Ingen skrivebordsnorm

Den nye bransjestandarden vil trolig være klar i løpet av 2015. Den skal blant annet inneholde husbredde, binge- og båsstørrelser, gangarealer og fôrbrett. Men først skal det ut på høring, og Skjølberg forventer mange innspill.

- For å lykkes med den nye normen må vi klare å skape involvering. Flest mulig må få komme med sin mening, slik at dette ikke blir en skrivebordsnorm som ikke fungerer i praksis, sier Skjølberg.

I dag er det dyrevelferdsloven og holdsforskrifter til storfé som angir et minstekrav til kuas tumleplass. Slik vil det fortsatt være når den nye bransjestandarden er klar.

- Vi har to intensjoner med dette prosjektet. Å sikre kvaliteten på planene og å redusere byggkostnadene. Vi ønsker også å tilrettelegge for økt bruk av trematerialer. De store aktørene som lager løsninger i stål og betong har vært flinkere til å lage en rasjonell produksjon av elementer. Med mer eksakte anbefalinger legger vi til rette for de mindre aktørene som gjerne produserer ferdigelementer i treverk, sier Skjølberg.

Ikke sløse kvadratmeter

Storfebonden som bygger nytt i dag, forholder seg til «Hus for storfe, norske anbefalinger», utgitt av Helsetjenesten for storfe. I den nye normen tror Skjøberg at de kommer til å legge seg på en gyllen middelvei på de eksisterende anbefalingene.

- Da er vi også nødt til å se litt framover i tid. Vi er nødt til å lage en bransjestandard som står seg i flere år framover. Ser vi noen tiår tilbake var NRF-kua langt mindre og hadde ikke behov for like mye plass. Nå produserer kua mer melk, og den er blitt større, sier Skjølberg.

Dette betyr ikke at den nye bransjestandarden skal sløse med kvadratmeter.

- Sparer du en kvadratmeter her og der, så sparer du penger når du bygger. Blir det for trangt igjen går det utover produksjonen. Den nye bransjestandarden er ingen revolusjon, men i stedet for å si at man må ha mål innenfor største- og minsteanbefaling, forsøker vi i større grad å anbefale eksakte mål, sier Skjølberg til Bondebladet.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.