Planløsninger i sauefjøs

Team Småfe har laget et nytt hefte med ulike planløsninger for sauefjøs. Dette er er mer utfyllende nettversjon som skal gi inspirasjon til de som vil bygge fjøs til sau.

Les mer ›

Tine arrangerer fjøsdesign- og kusignalkurs i Nederland

Få erfaringer, del tanker og gode løsninger med fagfolk og andre bønder! TINE arrangerer Fjøsdesign- og Kusignalkurs i Nederland, og det er fortsatt ledige plasser.

Les mer ›

Ny byggrådgiver i Nortura

Øyvind Froknestad fra Ringsaker er ny spesialrådgiver på bygg for storfekjøttproduksjon. Han vil ha kontorsted på Rudshøgda, men ha hele Norge som arbeidsområde.

Les mer ›

Nortura får nytt visningsfjøs på Hønefoss

I 2010 ble det bygget et nytt tallefjøs for sau hos Eldor Bjerke på Hønefoss.

Les mer ›

Ombygging frå ku til sau

Gjennom prosjektet «Sau i pluss» har Norsk Landbruksrådgiving Sogn og Fjordane utarbeidd eit praktisk hefte med døme på ombygging av eldre kufjøs.

Les mer ›

– Standardmål kan gi rimeligere fjøs

Norsk Landbruksrådgiving, Tine, Nortura og Felleskjøpet Agri samarbeider om å utvikle en ny bransjestandard for storfebygg. Standardisering vil kunne gi lavere byggekostnader.

Les mer ›

Gode byggtekniske løsninger for kalvingsbinger i AMS-besetninger

I «Kubygg-prosjektet» (2005-2010) ble det funnet at 36 prosent av kalvingene forekommer i løsdriftsavdelingen. Kalving i løsdriften øker risikoen for helseproblemer, dødfødsler og spekalvtap.

Les mer ›