Nytt Senter for husdyrforsøk i Ås

25.02.2014 (Oppdatert: 04.03.2015) Tor Gunnarson Homme

Da Statsbygg utlyste anbudskonkurransen om nytt Senter for husdyrforsøk, stilte de krav om at tilbyderne måtte dokumentere at de hadde kompetanse på landbruksbygg. De fleste entreprenørene spurte om bistand fra Norsk Landbruksrådgiving. Skanska fikk oppdraget, og byggrådgiver Knut Berg i Norsk Landbruksrådgiving SørØst fikk en sentral rolle i utformingen av anlegget.

Situasjonsplan for det nye Senter for husdyrforsøk i Ås.

I samband med at Norges Veterinærhøgskole (NVH) og Veterinærinstituttet (VI) skal flytte fra Oslo til Ås bygges et nytt Senter for husdyrforsøk (SHF). Veterinærinstituttet skal ligge i området hvor dagens husdyrbygninger ligger, og bli en del av Campus Ås sammen med Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU). NMBU er resultatet av sammenslåingen av UMB og NVH. På Veterinærinstituttet vil det bli gjort forsøk med smitte, og det skal være en sikkerhetssone på minst en kilometer rundt instituttet til andre husdyr.

Bidrar med kompetanse

Byggrådgiver Knut Berg (bildet) i Norsk Landbruksrådgiving SørØst deltar i prosjekteringsgruppen med sin kompetanse på landbruksbygg. Han har bidratt i utformingen av løsningene som er valgt for det nye SHF. Det har vært fokusert på at logistikken skal være effektiv på tunet samtidig som området blir avgrenset for unødvendig trafikk.

Det er lagt vekt på å skille publikum fra driften for å hindre smitte i besetningen og forstyrrelser i eventuelle forsøk. Området er i hovedsak delt inn i fire områder: areal med bygninger for maskiner og utstyr som skal brukes på åkerarealer, samt gjødsellager, en publikumsdel, en del for ekstern transport av fôr og en del for intern transport av fôr. Dette vil gi en inndeling som gir mindre smittepress, men også bedre logistikk for transport.

Smittevern

Ved ankomst til nye SHF vil administrasjonsbygget ligge sentralt. Her vil det være garderober som kan nyttes av studenter og andre besøkende, men de vil også måtte gjennom vanlige smittesluser i de ulike husdyrrommene. Det vil også være mulig å skille publikum fysisk fra husdyrbyggene dersom det skulle bli nødvendig.

SHF vil inneholde hus for storfe, gris, sau og geit.  Maskiner som ikke skal brukes inne på selve SHF, men i jordbruket tilknyttet vil ha maskinhaller nedenfor selve SHF hvor også gjødselkummene vil ligge. Dette skjermer tunet for en del tungtrafikk med store maskiner. Her vil det også være tørkeanlegg for korn.

Pelsdyr- og fjørfebygninger vil også komme innunder SHF, men disse vil ligge på Syverud nær Årungen. Dette er både grunnet at det er begrenset med plass på den nye tomta og at det er mulighet for smitte mellom gris og fjørfe.

Landskapstilpasning

Anlegget ligger langs veien mellom Ås kirke og Årungen. Tunet blir senket noen meter slik at de store bygningene ikke blir for ruvende i landskapet. Byggearbeidene er igangsatt og skal være fullført før nyttår 2015.

I prosjektet inngår også renseanlegg for overflatevann fra tunet. Overflatevann fra luftekveer og arealer med fôrrester og gjødselhandtering ledes til en fangdam med filterbed, mens vann fra veier og plasser ledes til en sedimentasjonsdam. Derfra renner vannet til Norderåsbekken og videre til Årungen.

Skanska er hovedentreprenør for oppdraget, som er utlyst av Statsbygg. Bygningene er tegnet av ØKAW Arkitekter og arkitektfirmaet Nyréns. Byggearbeidene blir gjort av Skanska og Gråkjær. Felleskjøpet Agri leverer i-mek for storfe og småfe, mens Fjøssystemer leverer for gris.

Denne artikkelen står også på trykk i Norsk Landbruksrådgivings årsberetning for 2013.

 

> Les mer om utbyggingen på Campus Ås på tu.no
Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.