Byggeprosessen: Tilbud og kontrakt

14.03.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Mange byggherrer er flinke til å innhente priser og gode tilbud for sine byggeprosjekt, men når byggingen på stedet skal igangsettes kan kontraktsgrunnlaget variere og kanskje mangle fullstendig. Mange kan motta gode råd i denne sammenheng.

(Foto: Morten Berntsen)

av Einar Dobloug og Øyvind Schiager, Hedmark Landbruksrådgiving

Vi som bygningsplanleggere i Norsk Landbruksrådgiving har erfart forskjellige modeller ved gjennomføring av byggesaker. Vår mulighet til å påvirke er avhengig av når vi blir involvert i byggesaken. Hvis byggherren har bestilt arbeidene og tilkaller oss i forbindelse med byggestart er det lite vi kan gjøre med tilbudsgrunnlag eller kontraktsgrunnlag. Blir vi derimot involvert før bestillinger er foretatt kan vi bistå med kvalitetssikring av de mottatte tilbud og vi kan foreslå kontraktsform og framdriftsplan ut fra de forutsetninger som er tenkt og foreligger.

I denne forbindelse vil vi spesielt nevne Norsk Standard og en kontrakt som heter NS 8406 – Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt. Alternativt kan man benytte NS 8405 – Norsk bygge- og anleggskontrakt, men den er mer omfattende, kompleks og har strenge prosedyrer som er ment for større prosjekter enn det vi vanligvis er involvert i. NS 8406 kan benyttes enten man har en hovedentreprenør med totalentreprise eller om man deler opp jobben til flere utførende firmaer og selv eller gjennom innleid byggeleder skal koordinere aktørene med de aktivitetene som skal foregå.

Det er vår sterke anbefaling å ha et oppstartsmøte med alle involverte parter i forbindelse med enhver byggestart. Dette bl.a. for å innhente korrekte adresser og kontaktpersoner, avtale varslingsrutiner med frister, herunder avtale prosedyrer for endringslister, tegningsendringer, gjennomføring av byggemøter osv. Framdriftsplanen skal også avtales endelig i forbindelse med et oppstartsmøte, og det skal alltid utarbeides et skriftlig møtereferat!

Dokumentet NS 8406 er meget oversiktlig og greit på 16 sider og ivaretar byggesaken fra start til mål. Her nevnes bl.a. at den beskriver hvilke dokumenter som inkluderes og i hvilken rekkefølge de gjelder, den angir varslingsplikter, ytelser, forsinkelser, overtakelse, sluttoppgjør, mangler m.m. Den ivaretar til og med hva som skjer hvis jobben avbestilles, og den ivaretar hevning og stansing av arbeidet på grunn av mislighold fra en av partene. Formularet for kontrakten er enkelt å fylle ut.

Når det gjelder sikkerhetsstillelse fra entreprenør og byggherre i utførelsestiden og reklamasjonsperioden kan dette også kontraktsinngås i samme dokument. Sikkerhetstillelse genererer en kostnad for begge parter og er valgfritt, men NS 8406 fører i hvert fall til at man påminnes dette og kan vurdere kostnad mot sikkerhet og trygghet.

Hedmark Landbruksrådgiving bistår gjerne med råd og veiledning i forbindelse med spørsmål rundt temaet beskrevet her.

Einar Dobloug, einar.dobloug@lr.no, 990 14 640
Øyvind Schiager, oyvind.schiager@lr.no, 416 71 138

> Oversikt over byggrådgivere i Norsk LandbruksrådgivingFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.