Fjøssystemer og Lely samla 450 kundar til jubileumsfest

I februar samla Fjøssystemer og Lely kundar og andre kjenningar til markering av at det er ti år sidan firmaet i Gudbrandsdalen starta å selje utstyr frå den nederlandske produsenten.

Les mer ›

Byggeprosessen: Tilbud og kontrakt

Mange byggherrer er flinke til å innhente priser og gode tilbud for sine byggeprosjekt, men når byggingen på stedet skal igangsettes kan kontraktsgrunnlaget variere og kanskje mangle fullstendig.

Les mer ›

NLR Bedre Bunnlinje hjalp dem videre

Nina Vangen og Rune Ranøien i Hoston i Sør-Trøndelag hadde flere planer for drifta, men klarte ikke å strukturere disse i strømmen av daglige gjøremål.

Les mer ›

Nytt Senter for husdyrforsøk i Ås

Da Statsbygg utlyste anbudskonkurransen om nytt Senter for husdyrforsøk, stilte de krav om at tilbyderne måtte dokumentere at de hadde kompetanse på landbruksbygg.

Les mer ›