Flistørke og flisfyringsanlegg i Sande

28.11.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) Tor Gunnarson Homme

I et tidligere hønsehus har Lars Erik Winge hatt flisfyringsanlegg etter at huset ble stående tomt. Etter at huset brant ned høsten 2012 har han bygd opp et nytt flisfyringsanlegg på den samme muren, med tørke på golv.

Fyr i ovnen: Det nye flisfyringsanlegget er i bruk
Det gamle flisfyringsanlegget hadde en skrue med fallkasse som matet flis inn i flisfyren, da det kom tilbakeslag i denne tok flislageret fyr og hele bygget brant ned. Fallkassen var laget slik at det ikke skulle komme tilbakeslag fra fyren og at dette eventulet skulle slokkes med vann, men det ble likevel tilbakeslag som antente flislageret.

I den nye flisfyren er det en cellesluse som stenger denne fallkassen helt når det ikke mates inn flis. Et roterende spjeld stenger all fysisk mellom fyren og flislageret i fallkassen. Dette skal alltid stoppe i stengt posisjon når det ikke mates inn flis.

Det er nå to ovner som skal brenne flis, en på 90 kW og en på 200 kW. Disse varmer opp to tanker på 400 liter, og starter dersom det er nødvendig å varme opp vannet. Begge fyrene er stilt inn til å gå mest mulig driftsøkonomisk og har en av/ på funksjon. Den minste fyren starter først, mens den større også starter ved større behov for oppvarming.

Flistørke

I tillegg til flisfyren er det et stort rom for å tørke flis på golv. Tørka med kjørbart golv kan tørke flis opp i 3,5 meter høyde og har en total kapasitet på omtrent 500 m³. Rommet kan seksjoneres slik at ulike varer kan tørkes samtidig. I gulvet er det en tørkerist hvor lufta kommer inn med hjelp av en sentrifugalvifte.

Ferdig tørket flis kan kjøres direkte til innmatingen til flisfyringsanlegget slik at Lasse har mulighet til å ta imot tørr flis og fyre den direkte. Det brukes en sirkelinnmater i anlegget som er vanlig for gårdsanlegg. Porten er i den ene endeveggen. I den andre endeveggen kan det kjøres inn i tørka med traktor og henger. Langs hele den ene langveggen er det porter slik at det kan tømmes inn flis i rommet med traktor og henger eller lastebil.

Vannbåren varme

Winge har hatt vannbåren varme i lengre tid, og begynte med flisfyringsanlegg med vannbåren varme i bolighuset helt tilbake i 1981. Han har nå et kyllinghus med full konsesjon i tillegg til bolighuset som har varmer med hjelp av vannbåren varme.

Tidligere hadde Lars Erik både kylling og egg, men bestemte seg for å satse fult på kylling i 2007. Han leverer nesten kylling helt opp til konsesjonsgrensen i dag, og synes at det er spennende tider i produksjonen.

– Slik som det er i dag får du betalt for å være flink kyllingprodusent og kunne vise til god helse og dyrevelferd i besetningen din, det motiverer oss kyllingprodusenter til å gjøre en god innsats, sier Lars Erik.

Erfaren planlegger

Kjell Tangen fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells har planlagt alle byggene som ligger på gården, inkludert den nye flistørka og flisfyringsanlegget, låven og kyllinghuset som ble bygget på i 2007.

Plantegning av den nye flistørka med flisfyringsanlegg, av Kjell Tangen, Norsk Landbruksrådgiving Østafjells

Det er bare de siste detaljene igjen før det nye bygget til Lars Erik Winge er helt ferdig

Kyllinghuset er bygget på, og har fått en vinkel for å få plass til det under høyspentledningen.

Sirkelmateren går etter behov og mater flis til en skrue som går via en fallkasse og inn i ovnen.

Den ene av de to flisfyrene som yter 90kW.

 

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.