Samarbeider i bondens byggeprosjekt

08.11.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) Tor Gunnarson Homme

For å gi et best mulig rådgivningstilbud innenfor landbruksbygg samarbeider Norsk Landbruksrådgiving, Tine, Nortura og Felleskjøpet Agri.

Ved å gå sammen og spesialisere seg i deler av byggeprosessen vil de enkelte organisasjonene utvikle seg videre på hver sine kompetanseområder. Målet er å få et dynamisk samarbeid mellom organisasjonene slik at de enkelte organisasjonenes ansvarsområde i byggeprosessen er klare, og hele prosessen mer effektiv og koordinert. Dette vil gi bonden et styrket rådgivningstilbud for landbruksbygg.

En styringsgruppe med representanter fra de fire samvirkeorganisasjonene koordinerer arbeidet med å få til et bedre samarbeid. Med grunnlag i avtalen har det kommet flere felles prosjekter som er med på å styrke samarbeidet mellom organisasjonene.

Standardisering av storfebygg

Et av fellestiltakene er et prosjekt om standardisering av storfebygg. Målet her er å lage standarder for nøkkelmål og utforminger i storfebygg. Dette kan legge grunnlag for flere løsninger med prefabrikkerte elementer, bedre estimering av tidsbruk og kostnader, raskere byggeprosess og billigere bygg.

Prosjektet legger vekt på å utarbeide anbefalinger for målsetting av liggebåser, fôrbrett og gangarealer. I tillegg er det et mål å si noe om hvordan løsningen bør være med hensyn på dyreflyt og viktige funksjoner i fjøset. Det tenkes å lage to til tre ulike anbefalinger for ulike raser og størrelse på dyrene.

Samarbeid i bondens byggeprosjekt

Rådgivere i de fire organisasjonene har gått sammen om samlet rådgiving til fire pilotprosjekter i Hedmark. Ingen av de fire prosjektene har enda begynt byggingen, men prosjektet avdekket utfordringer og muligheter ved samarbeidene, og har gitt mange erfaringer som kan nyttes til å fordele ansvarsområder i bondens byggeprosjekt.

Dette prosjektet har involvert lokale rådgivere i en reell rådgivningssituasjon, og derfor gitt gode tilbakemeldinger på aktuelle problemstillinger ved fordeling av ansvarsområde og arbeidsoppgaver når opp til fire organisasjoner skal samarbeide om et prosjekt.

Landbruksbygg.no

Landbruksbygg.no er et felles nettsted for de fire organisasjonene som skal være en informasjonsportal for de som søker informasjon om landbruksbygg. Nettstedet driftes av Norsk Landbruksrådgiving, men eies av alle organisasjonene.

Siden 1. april 2013 har det vært ansatt en nettredaktør på Landbruksbygg.no for å bygge opp innhold av nyheter, fagartikler og gårdsbesøk her. Nettstedet inneholder nå mye nyttig stoff om landbruksbygg, og vil fortsette utviklingen videre for å bli bondens foretrukne informasjonsportal ved bygging av landbruksbygg.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.