Finsk melkekubesetning med to melkeroboter

31.10.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) Tor Gunnarson Homme

Jesse Mårtenson har satt opp nytt melkekufjøs med bandutfôring og to melkeroboter.

Melkekyrne har fått plass i det nye fjøset, mens ungdyr holder til i det gamle fjøset. Fjøset har to adskilte robotavdelinger som har en kapasitet på 120 melkekyr til sammen, men huser nå rett i underkant av 100 dyr. Det er laget en henteavdeling dersom det må hentes dyr i løsdriften, her kan kyrne selv gå gjennom roboten når de ønsker.

Det er spaltegulv i gangarealet i løsdriften hvor en skraperobot holder gangarealet rent. Under spaltegulvet er det kanalomrøring, som rører noen ganger i døgnet. Det var naturlig ventilasjon med piper i taket og regulerbare luker i veggene.

Bandfôring

Fôringen utføres automatisk fra et belte som går over fôrbrettet. Fôrbrettet går mellom de to melkekuavdelingene og et fôrband kjører ut grôvfor tre ganger daglig fra en fullfôrblander i fôrsentralen. Grovfôret lagres i plansiloer.

En utfordring med å fôre med hjelp av band er brannskille mellom fôrsentral og husdyrrom. Hos Mårtenson er det et åpent hull gjennom veggen inn til husdyrrommet fra fôrsentralen. Over dette hullet er det montert en vannsprinkel, dette løser problemet med brannskille.

Fjøset er bygget med sandwich- elementer i vegger og tak. Taket bæres av limtredragere. Kalvene har fått egne rom med eget klima i fjøset. Kalvebingene har halmtalle. Det er også plass til sinkyr og ungdyr bak melkerobotene.

Mårtenson valgte å bygge fjøset over noe matjord og har lagt duk under hele området hvor grunnarbeidet er gjort. Dette hjelper byggemasse og fyllmasse å ligge bedre.

 

 

 


> Til Finland for å hente inspirasjon

> Standardisering av storfebygg

> Samarbeid i bondens byggeprosjektFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.