Sanitæranlegg og gjødselkjellere

30.10.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) Tor Gunnarson Homme

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) melder at ved avløp fra toalett, dusj og vask til gjødselkjeller kan øke smitterisikoen overfor mennesker når gjødselen spres.

Smitterisiko er særlig stor dersom gjødsel er i direkte kontakt med spiselig del av en plante i planteproduksjon, sier Mattilsynet. Videre forteller at de på grunnlag av dette vil anbefale bønder som bygger ikke å legge avløpet fra sanitæranlegg til gjødselkjeller.

Smittbare sykdommer som kan overleve i husdyrgjødsel er ikke spesielt vanlig i Norge, men kan forekomme i liten grad. Gårder som driver med turisme, og har overnatting på gården kan imidlertid ha flere utenlandske gjester som kan bære med seg sykdommer. Dette gjelder også de som har utenlandsk arbeidskraft på gården.

All smitterisiko avhenger selvsagt av hvem som benytter sanitæranlegg og hvor mye de blir brukt. VKM og Mattilsynet anbefaler å unngå for stor bruk av et slikt sanitæranlegg dersom det eksisterer i ditt fjøs. Det er ytterst få bakterier, virus og parasitter som kan overleve i gjødsla, men enkelte er mer robuste og kan overleve lang lagring i gjødselkjelleren.

> Vitenskapskomiteen for mattrygghet

> MattilsynetFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.