Finsk melkekubesetning med tre roboter

29.10.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) Tor Gunnarson Homme

Marko Saarinen bygde i 2010 nytt melkekufjøs med tre roboter og bygger nå en egen sinku og ungdyr avdeling.

Bygget er satt opp med limtrebuer som bærer taket av sandwichelementer. Kledningen er av tre, men største delene av fjøsets veggareal er åpne og del av den naturlige ventilasjonen. Utlufta i taket går gjennom piper, som er vanlig i Finland, mens det i Norge er vanligere med en åpen himling for naturlig ventilasjon.

Tre roboter

I melkeavdelingen var det tre roboter med fri kutrafikk, hvor alle kyrne hadde tilgang til samtlige roboter. Marko kunne fortelle at det var forskjeller mellom robotene i hvor mange besøk de hadde, men det gikk like mye melk gjennom alle robotene. Melkekuavdelingen hadde 140 melkekyr, det var også en sinkyravdeling bak robotene. I gangarealene er det spaltegolv med 60 cm dype kanaler under.

Kalvene hadde fått et eget hus i huset med eget inneklima. Det var en uavhengig styring av den naturlige ventilasjonen her. Kalvene var oppstallet i enkeltbinger og gikk på halmtalle i binger når de ble større.

Utvendig fôring

Fjøset har fôrbrettet helt i ytterkant av bygget, med luker i langveggene som kan åpnes under fôring. Dette gjør at fôringen kan gjøres ved hjelp av en traktor med fullfôrvogn, uten at dette trengs å bygges inn i bygget. Siden dette prinsippet ble introdusert for et tiår siden har det blitt veldig populært da dette sparer byggemasse og bredde på bygget som kan utgjøre en stor kostnad.

Marko forteller at melkekufjøset i alt har plass til 200 melkekyr og sinkyr, og at prisen per ku var kring €10.000.

Nytt ungdyrfjøs på vei

En ny ungdyr- og sinkyravdeling er under oppføring. Her skal dyrene gå på dypstrøtalle med halmstrø. Liggearealet ligger lavere enn gangarealet, og kyrne må opp to trappetrinn for å komme til fôringen. Fôringen vil være lik som i melkekuavdelingen, men kun ha et fôrbrett.


 

 

 

 

 

 

 

 

> Til Finland for å hente inspirasjon

> Standardisering av storfebygg

> Samarbeid i bondens byggeprosjektFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.