Til Finland for å hente inspirasjon

24.10.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) Tor Gunnarson Homme

Prosjektet om standardisering av storfebygg er et samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgiving, Tine, Nortura og Felleskjøpet Agri. I slutten av oktober dro de sammen til Finland for å se på finske storfebygg og hente inspirasjon til å lage standarder for norske storfebygg.

En blid gjeng på besøk i Finland

Gruppen på sju personer fra de ulike organisasjonene fikk innblikk i den finske rådgivingsorganisasjonen ProAgria, som er en organisasjon med til sammen 1250 ansatte. Innunder her hører en finsk- og en svensktalende rådgivingsorganisasjon, Faba og Valio.  Faba er arbeider med avl og er Finlands svar på Geno, mens Valio er det største meieriet i Finland og tilsvarer Tine i Norge.

ProAgria er i likhet med Norsk Landbruksrådgiving en sentral enhet med flere lokale enheter, men den sentrale enheten er her statlig og større samtidig som det er færre lokale enheter. Spesialistene i ProAgria sitter også her sentralt, og server hele landet.

Tapani Kivinen fra MTT og Kjell Brennes fra Jord- og Skogbruksministeriet, tok med seg gruppen til ulike gårder på de finske flatbygdene der ulike hus for produksjon av melk og storfekjøtt ble presentert. MTT er en statlig institusjon for forskning innen landbruk. Tapani er utdannet arkitekt og arbeider sammen med to andre med å forske på landbruksbygg i Finland.

Finske anbefalinger

MTT har i samarbeid med andre organisasjoner utviklet anbefalinger for storfebygg som sier noe om mål på liggebåser, gjødselareal, fôrbrett og valg av ulike materialer. En slik anbefaling kan forenkle planleggingsprosessen ved å gjøre valgene mindre og dermed gjøre det lettere for industrien å tilpasse elementproduksjonen til landbruksbygg.

Det er viktig å ha godt utarbeidede standarder dersom det standardiserte storfebygget skal være funksjonelt i praktisk bruk. Dersom dette lar seg gjøre kan det være med å begrense kostnadene på et standardisert hus, samtidig som de blir enklere å kostnadsberegne. Kanskje kan det også avtales mer på fastpris.

Færre og større

Etter at Finland ble med i EU har gårdene blitt færre og større, en utvikling vi ser her hjemme i Norge og også i Sverige. Bøndene som ble besøkt var i stor grad opptatte av å satse på landbruk og hadde vært både i Danmark, USA og Canada for å hente inspirasjon hjem til hvordan de skulle drive stort, effektivt med billige investeringer i bygninger.

─ Vi har en tendens til å tenke litt for komplisert, og vi kan kanskje lære å tenke litt enklere av finnene, mener Lars Erik Ruud, fagansvarlig for landbruksbygg i Tine.

Kjøttprodusentene hadde ingen isolerte bygg, og samtlige av hadde en åpen langvegg. Finnene brukte i stor grad kjøpt halm i en talleløsning for kjøttfe, med noen innslag av tett golv på foringsarealene hvor de skrapte med traktor. Fôringen var i hovedsak gjort ved hjelp av traktor.

I melkekubesetningene var det to til tre roboter, mens antallet dyr per robot varierte. En av besetningene hadde tre roboter, men ikke mer enn 120- 130 kyr. Av storfebygg som var oppført de siste 10 årene har det vært en trend med utvendig fôrbrett. Dette var en veldig arealeffektiv løsning for fôringen som vekket gruppens interesse. Her ble luker åpnet slik at en traktor med fullfôrvogn fylte fôrbrettet fra utsiden.


> Standardisering av husdyrbyggbygg

> Samarbeid i bondens byggeprosjekt

> ProAgria

> MTT

> Valio

> FabaFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.