Nytt robotfjøs i massivtre på Bjørkelangen

11.10.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) Tor Gunnarson Homme

Hans Petter Kongtorp har bygget seg et nytt melkekufjøs med melkerobot. Fjøset er satt opp med elementer i massivt tre og er blitt et pent byggverk som virkelig legges merke til.

Hans Petter har plass til 35 melkekyr i det nye fjøset og regner med en kvote på opp mot 230 tonn når produksjonen er optimal. Bygget er gjennomført i tre som gir et innbydende, hjemmekoslig husdyrrom.

Bygget er planlagt av Lars Gunnar Larsen fra Felleskjøpet Agri og Knut Berg fra Norsk Landbruksrådgiving SørØst. I melkekuavdelingen har Kongtorp spaltegulv over flytrenner, mens det er tett golv med gjødselskrape i ungdyravdelingen.

En veldig god konsekvens av gjødselskrapen hos ungdyrene er at de blir utdannet til å ikke ligge i gjødselarealet, slik at de ikke blir spalteliggere når de kommer inn i melkekuavdelingen, smiler Kongtorp.

Kyrne får kraftfôr i roboten og i en stasjon. Det er styrt kutrafikk i fjøset, altså må kyrne innom melkeroboten med jevne mellomrom for å få tilgang til kraftfôr.

Varmegjenvinning

Kongtorp har en varmegjenvinner som henter varme fra tanken og bruker dette til å varme opp vann som brukes til vasking av roboten og til å varme opp drikkevannet til kyrne. Det har imidlertid vært noen problemer med å få jevn varme til spenevaskekoppen til roboten, som har gitt en del alarmer. Det ser ut til at en rørlegger har funnet en løsning slik at det blir jevnere varme inn til roboten.

Betongarbeidet er gjort av Betong og Tre fra Sarpsborg, mens det er Bjørn Garberg fra Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag som har laget armeringstegningene.

Elementer i massivtre

Massivtreelementene er levert av Materialbanken, og har gitt en relativt rask byggeprosess. Elementene består av trestokker som er skrudd sammen. Massivtreet gir en isolerende effekt og bygget har nært samme egenskapene som et isolert fjøs om vinteren. Det er undertrekksventilasjon i fjøset.

En uheldig sak som har skjedd hos Korntorp er at takstolene har vridd seg i løpet av vinteren og det har forplantet seg i konstruksjonen, som følge av utilstrekkelig vindavstiving.

Fôringen av grovfôr gjør Korntorp enda med fôrutleggeren fra gamlefjøset, men har oppheng for å sette inn en skinnegående fôrutlegger senere. Under byggeprosessen har Kongtorp brukt byggmester Odd G. Nabben som byggeleder. Dette var et krav fra Innovasjon Norge ved søknad om finansiering, noe som blir mer og mer vanlig ved prosjekter som dette. Kongtorps melkekufjøs har kostet opp mot 7 millioner med grunnarbeid, fjøs, i-mek og gjødselkum.

 

Plantegning, av Lars Gunnar Larsen, Felleskjøpet Agri

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.