UMB-bingen - norskutviklet fødebinge for gris

07.10.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) Tor Gunnarson Homme

Det har blitt utviklet en ny fødebinge for purker ved Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB) i samarbeid med Fjøssystemer. Bingen er snart ferdig prøvd ut og klar for salg.

Skisse av UMB- bingen, tegnet av Elsbeth Morland, Fjøssystemer

Bingen er veldig enkel i utformingen og er delt i to deler. Den innerste delen har tett underlag med gummimadrass og strø, mens delen nærmest fôrtroen har spaltegolv. Mellom de to delene er det en terskel som purka lett kan forsere, men smågrisene ikke kommer over. Ved terskelen vil det være beskyttelsesbøyler for smågrisen.

Forskrift for hold av svin sier at smågrisen skal ha et område hvor den er beskyttet mot purka. I UMB-bingen er det meningen at det er purka som skal kunne trekke seg vekk fra smågrisen og ikke omvendt.

Forskrift sier også at spaltegulv med bredere spalter enn 10 mm skal dekkes til i tiden rundt grising. Grunnet terskelen er dette ikke nødvendig i UMB-bingen.

Varmt underlag

Smågris er avhengig av å ha det varmt. Gummiunderlaget i bingen gir isolerende effekt, i tillegg er det varme i deler av gulvet. Tanken er at smågrisen helst vil ligge der hvor det er varmest, mens purka har preferanse for litt lavere temperatur og legge seg i området hvor det ikke er oppvarmet gulv.

Cathinka Trøen gjorde en undersøkelse av UMB-bingen i sin masteroppgave i 2011 og fant gode produksjonsresultater, selv om ikke fødebingen ikke har noe gjemme hvor smågrisen kan være beskyttet fra purka. Trøen fant også tendenser til bedre kommunikasjon med bruk av UMB-bingen sammenlignet med mer tradisjonelle fødebinger.

Professor Inger-Lise Andersen ved UMB har vært prosjektleder under utviklingen av bingen og ser snart hjertebarnet ferdigutviklet og klar for kommersielle besetninger.

─ Det har vært en lang prosess, men vi er veldig godt fornøyd med resultatet og gleder oss til det endelige produktet blir tilgjengelig i kommersiell drift, smiler Andersen.

Bingen har vært grundig testet og gjort flere små endringer på gjennom prosessen, men grunnprinsippet med en enkel binge som skiller smågrisen fra purka med en terskel står enda fast. Bingen har blant annet blitt testet i Australia og blir nå testet i større skala i to norske grisebesetninger i samarbeid med Fjøssystemer.

> Institutt for Husdyr- og Akvakulturvitenskap, UMB

> En preliminær studie på en ny prototype fødebinge for purker; "UMB-bingen", Cathinka Trøen

> UMB-bingen, Fjøssystemer

> UMB- bingen i prøvebesetning, Fjøssystemer

Figur: Tegninger av UMB- bingen, perspektiv til venstre og plan til høyre. Av Elsbeth Morland, Fjøssystemer.

 

Figur: Plan og snitt av UMB- bingen i besetningen til Harald Bore i Vestfold.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.