Ammekufjøs i massivtre

03.10.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) Tor Gunnarson Homme

Gyrd Nannestad på Gaupen i Hedmark har bygget seg et nytt fjøs for ammeku i massivtre. Under Nordisk Byggtreff 2013 fikk byggrådgivere fra de nordiske landene besøke fjøset før det var helt ferdigstilt.

Gyrd Nannestad viser fram det nye ammekufjøset sitt

Det blir plass til 90 ammekyr i det nye fjøset, og målet er å ha mellom 80 og 100 kalvinger i året når Nannestad for økt produksjonen. Han har valgt å satse på Limousin, og drive med livdyrsalg. I tillegg til storfekjøttproduksjonen er det kornproduksjon på gården. 

– Fjøset er snart klart for bruk, det som gjenstår nå er å montere innredningen og å sette inn dyreporter til beite, forteller Nannestad.

Kyrne vil i store deler av året kunne gå fritt ut på beite etter ønske. Det skal hogges ut en del skog og dannes et kulturbeite. Løsningen med utegang for kyrne vil gi en god velferd for dyrene, de kan gå ut etter ønske og får nok mosjon. Når dyrene selv velger om de vil gå ut eller ikke vil det heller ikke bli mye uro i rundt når dyrene blir sluppet ut.

Profesjonell drift
– Vi har som mål å drive profesjonelt, ingen «B-produksjon», forteller Nannestad.

– Vi ønsker å gi vårt bidrag til at også ammeku blir regnet som en seriøs produksjon som drives under ordentlige forhold. For å styrke lønnsomheten, har vi også håp om å utvikle videre et livdyrsalg av Limousin som er startet opp de siste årene, fortsetter han. 

Det er ikke et typisk ammekufjøs. Hele prosjektet har en prislapp på rundt 5 millioner, og understreker hvordan det satses på produksjonen. Det er naturlig ventilasjon og massivtrebygningen gir et frostfritt bygg. Det er liggebåser og gjødseltrekk, som gir rene dyr.

Nannestad er godt fornøyd med å ha en grovfôrbasert produksjon, hvor han bruker ressursene på gården.

– Jeg synes det er veldig fint å kunne basere produksjonen min på det jeg produserer på gården min, og det beite som er knyttet til den, forteller han.

Fôringen i fjøset vil være med rundballer som kjøres inn med traktor og deles i to med rundballekniv. Nannestad har tro på å ha minst mulig komponenter i fjøset for å få en driftssikker produksjon, men åpner likevel for muligheten til å kjøre vogn på fôrbrettet ved en senere anledning.

Plan og innredning er tegnet av Anders Bergum i Fjøssystemer, mens Terje Strand har vært ansvarlig for konstruksjonen. Bygget er satt opp med store limtredragere som bærer taket og elementer av massivtre i veggene. Taket er av sandwich-elementer som gir større isolasjon i taket. Heile innsida av fjoset er måla kvitt for å bevare huset betre, men også for å få eit trivleg miljø å arbeide i.

Stor malejobb: Gyrd Nannestad har malt fjøset innvendig som har gitt et lyst og trivlig husdyrrom (Foto: Terje Strand)

 

Gjenbruk: Det som er skåret vekk fra elementene er bruk til å lage trapp (Foto: Terje Strand)Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.