Status for landbruksbygg i Norden

23.09.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) Tor Gunnarson Homme

De seneste to årene har det vært mindre byggeaktivitet for landbruksbygg i de andre nordiske landene enn i Norge. Det kunne noen av Nordens fremste eksperter på landbruksbygg fortelle under Nordisk Byggtreff 2013 på Hamar.

Det kommende husdyrrommet i Gyrd Nannestads ammekufjøs

I de andre nordiske landene er økonomien i landbruket blitt dårligere og det lider etter de økonomiske krisene som har vært. Dette har ført til en trend mot enklere og billigere driftsbygninger.

Ikke lov å gå konkurs på Island

Snorri Sigurdsson fra Island kan fortelle at de seneste årene har antall bønder ikke endret seg i det hele tatt. Det er ikke lov for bønder å gå konkurs, og den økonomiske krisen har gjort at det ikke har kommet nye bønder til.

På Island har det likevel vært en liten utvikling i besetningene til mer bruk av AMS og enklere løsninger for sauehold. Det er i likhet med Norge stor andel isolerte sauefjøs, selv om dette er mer kostbart og ikke nødvendig. Islandshekken er veldig populær i sitt hjemland, og bruk av denne er ofte i samband med store binger.

Flest melkerobotbesetninger i Norge

Norge er det landet med størst andel melkeroboter i sine melkekubesetninger kan Snorri Sigurdsson fra Island fortelle. Videre er det mye færre kyr per melkerobot sammenlignet med de andre landene. Melkeroboten kjøper bonden en hel del fritid og noen norske bønder har så få som 20 melkekyr på en robot.

Danmark har størst antall melkeroboter, mens Island har flest dyr per melkerobot.

Tabell: Melkekubesetninger i Norden (Snorri Sigurdsson, Island)


Norge

Sverige

Danmark

Finland

Island

Antall gårder med melkeproduksjon

9.300

4.890

3.887

9.315

660

Antall melkekyr

228.000

345.527

581.000

280.700

25.661

Antall melkekyr/ gård

25

71

149

30

39

Gjennomsnittlig melkemengde (kg)

7.303

9.261

9.384

8.865

5.606

 

Tapani Kivinen presenterte mulige grupperingsløsninger for melkekuproduksjon i Finland. Her var det fokus på å bygge melkekufjøsene slik at det alltid var rom for utvikling. Kivinen presenterte muligheter for å ha husdyrrom som kun var for melkeproduksjon, mens oppdrettsavdelinger kunne ligge i separate bygninger. Denne løsningen presenterte også Lars Erik Ruud fra Tine og Einar Iversen fra DeLaval.

Lean Lantbruk

Baltzar Karlsson presenterte optimaliseringsprosjektet Lean Lantbruk hvor han hadde vært delaktig. Rådgivere gikk her inn i rutinene hos en gårdbruker for å effektivisere driften på gården. Det var et spesielt fokus på logistikk på gården og kommunikasjon mellom gårdbruker og ulike arbeidere på gården.

– En utvikling som har vært i svensk husdyrproduksjon er færre, men større gårdsbruk, forteller Karlsson. Denne utviklingen ser vi også i de andre nordiske landene.

> Fagpresentasjoner fra Nordisk Byggtreff 2013

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.