Ny handlingsplan for «Inn på tunet»

10.09.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) ,  Tor Gunnarson Homme | Nyhet

Regjeringen har vedtatt en ny handlingsplan for «Inn på tunet» i perioden 2013 til 2017. Programmet gir eldre sjansen til å besøke gårdsbruk, og er en flott opplæringsarena for barn, unge og andre som trenger arbeidstrening.

- Inn på tunet gir mange muligheter i skjæringspunktet mellom velferdstjenester og næringsutvikling. Gjennom å lansere en handlingsplan for Inn på tunet, håper vi å bidra til positiv utvikling på dette området, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum.

 

> Les mer hos Landbruks- og Matdepartementet

> Behov og interesse for Inn på tunet, LMD

> Inn på tunet