Optimisme og nysatsing på sau i Sør-Trøndelag

10.09.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) ,  Tor Gunnarson Homme | Nyhet

─ Det har vært stor investeringsvilje i sauenæringa i Sør-Trøndelag de siste 3-4 årene, spesielt i Oppdal, sier Per Olav Skjølberg, fagkoordinator i bygningsteknikk i Norsk Landbruksrådgiving.

Ser optimisme hos sauebønder i Sør-Trøndelag: Per Olav Skjølberg
Sammen med byggrådgiver Bjørn Garberg fra Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag har Skjøberg fulgt situasjonen tett angående de bygningsmessige satsingene i Midt-Norge. Aktiviteten har vært aller størst i fjellkommunen Oppdal, men også i nabokommunene Rennebu og Selbu.

Skjølberg og Garberg opplever større profesjonalitet hos bøndene som bygger sauefjøs. De bygger større fjøs og har mer fokus mot at det skal være god dyreflyt og at logistikken i fjøset skal være rasjonell og effektiv.

Les hele artikkelen fra Sau og Geit.