Tar vare på geitas behov i fjøset

04.09.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) Tor Gunnarson Homme

Lotten Frydenlund er en ivrig geitebonde i Troms. Hun har 210 melkegeit i et geitehus som har stort fokus på velferd hos geitene. Fjøset har rullende fôrbrett, kraftfôrstasjoner og egne kjeingsbinger.

Geitebonde Lotten Frydenlund (nærmest) sammen med Marit Gåre

Det nye geitehuset er bygd til et eksisterende fjøs, men ser fra utsiden helt nytt ut. Bygningsplanlegger Svein Johnsen fra Landbruk Nord har planlagt bygget, og bonde Lotten er stort sett veldig fornøyd.

Kjeingsbinger

Fjøset har egne kjeingsbinger hvor geitene blir satt inn når kjeing nærmer seg, noe som gir geita fred og ro under kjeinga. Lotten holder dyra her en til to dager før kjeet tas fra og geita går tilbake i bingen. Lotten er godt fornøyd med bingene som hun mener beskytter kje og geit under kjeing, og sparer dem mot unødig stress. Det er også lettere å holde dyrene under oppsikt.

— Dette er nesten ingen som bruker kjeingsbingene like aktivt som Lotten, det er en veldig god måte å bedre velferden hos geit og kje, sier bygningsplanlegger Marit Gåre.

Det er også to sykebinger som ligger nær melkestallen, slik at syke dyr kan holdes under bedre tilsyn. Melkestallen har komposittgolv, mens resten av fjøset har plastrister. Kompositten fungerer veldig fint her da den spyles etter melking. Melkeorganene har automatiske avtagere. Det er også stelt i stand en sluse hvor geitene går gjennom til melkestallen for å hindre for stor pågang og at ikke for mange geiter kommer inn i stallen.

Rullende fôrbrett

Det er 5 kraftfôrstasjoner i geitehuset i tillegg til det kraftfôret som geitene får i melkestallen. Store vannkar er også med på å sikre at geitene får i seg nok vann. Grovfôret blir fôret fra en rundballeriver over på et rullende fôrbrett som fordeler fôret jevnt. Geita er kresen på grovfôret, og det er laget en luke i golvet hvor fôrrestene kjøres rett ned i fra fôrbrettet, en løsning Lotten er veldig godt fornøyd med.

Under den nye delen av fjøset går det flere gjødselskraper som skal transportere gjødsla bort til kjelleren som ligger i den andre delen. Det har vært en del problemer med disse, og Lotten ville ikke ha gjort denne løsningen på nytt, men heller hatt åpen kjeller under her også.

> Landbruk Nord

Gode fasiliteter: Kjeingsbinger til venstre og rikelig med kraftfôrstasjoner

Enkel logistikk: Fôrrest som kommer i retur går rett i kjelleren gjennom en luke

 

 


 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.