Nordiske byggrådgivere samles på Hamar

27.08.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) Tor Gunnarson Homme

De nordiske rådgivingsorganisasjonene har gått sammen om å lage et arrangement hvor erfaringer med landbruksbygg deles på tvers av landegrensene. Arrangementet avholdes hvert annet år, og de nordiske rådgivingsorganisasjonene bytter på å ha vertskapet. Norsk Landbruksrådgiving arrangerer Nordisk Byggtreff på Hamar, 17. - 19. september.

Målet er å bygge kompetanse ved å lære fra sine naboland, og bruke erfaringene på tvers av landegrensene for å gi bedre rådgivningstilbud for landbruksbygg over hele Norden. I 2013 fokuseres det spesielt på funksjonelle og kostnadseffektive bygg, samt landbruksbygg i tre.

– Dette er en god mulighet til å bygge relasjoner over landegrensene og skaffe seg tilgang på den beste kompetansen i Norden, sier fagkoordinator for bygningsteknikk, Per Olav Skjølberg i Norsk Landbruksrådgiving.

Siden ingen av landene konkurrerer mot hverandre legger det et godt grunnlag for gjensidig informasjonsflyt. I år vil byggrådgivere fra Danmark, Sverige, Finland og Island komme for å se på norske landbruksbygg og møte norske fagpersoner.

Det blir foredrag fra ulike fagpersoner:

 • Dyrenes krav til velferd, Knut E. Bøe, UMB
 • Produksjons- og bygningsøkonomi, Elisabeth Kluften, Nortura
 • Hvordan bygge funksjonelt, rasjonelt og billig, Lars Erik Ruud, Tine/Høgkolen i Hedmark
 • Nyvinninger i utforming av hus for sau, Anders Konglevoll, Reime Agri
 • Siste nytt på dyreflyt rundt robotmelking, Einar Iversen, DeLaval

Det blir også besøk til gårder og leverandører:

 • Lagerbygg i laftede og kvalitetssorterte elementer av tre hos Mikael Løken, Elverum
 • Hus for svin, kompostering av gjødsel og biobrensel hos Pål Helge Dobloug, Vang
 • Melkeproduksjon i massivtrehus, Hagene og Opsal på Bjørge i Brumunddal
 • Limtrefabrikk hos Moelven Limtre, Moelv
 • Ny driftsbygning for kjøttfe hos Gyrd Nannestad på Gaupen
 • Ny driftsbygning for melkeku hos Simen Hulleberg på Nes

Norge har tidligere vært representert gjennom bygningsrådgivere hos fylkesmennene. Norsk Landbruksrådgiving tok over den rollen i 2010. Arrangementet har blitt en tradisjon og det er andre gang at det arrangeres i Norge. Arrangementet er med hjelp fra Tine og Nortura.

For mer informasjon, kontakt fagkoordinator for bygningsteknikk Per Olav Skjølberg eller bygningsrådgiverne i Hedmark Landbruksrådgiving, Øyvind Schiager eller Einar Dobloug.

> Massivtre i det nye robotfjøset til Bjørgeberget Samdrift

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.