Nytt Senter for husdyrforsøk

26.08.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) Tor Gunnarson Homme

I samband med at veterinærhøyskolen flytter til Ås i 2018 må det bygges nytt Senter for husdyrforsøk (SHF). Veterinærinstituttet vil ligge i området hvor SHF ligger nå, og tilsluttes campus på det kommende Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU). På veterinærinstituttet vil det blir gjort forsøk med smitte og det skal være en sikkerhetssone på minst en kilometer rundt instituttet til andre husdyr.

Med i prosjekteringsgruppen: Bygningsplanlegger Knut Berg

Bygningsplanlegger Knut Berg i Norsk Landbruksrådgiving SørØst deltar som landbruksekspert i prosjekteringsgruppen. Han har vært med på utforming av husdyrrommene, tunplaner og logistikk for det nye SHF. Han har også utformet anbudsdokumentene for innredning og innendørsmekanisering (i-mek) i alle husdyrrommene og etterfølgende kontraktsforhandlinger.

– Det har vært stort fokus på at logistikken skal være effektiv på tunet samtidig som området blir avgrenset for unødvendig trafikk, forteller Berg.

Delt i tre deler

Det er lagt vekt på å skille studenter, forskere og andre besøkende fra driften blant annet for å hindre smitte i besetningen og forstyrrelser i eventuelle forsøk. Området er i hovedsak delt inn i tre deler: en publikumsdel, en del for ekstern transport av fôr og en del for egen transport av fôr. Dette vil gi en naturlig inndeling som gir mindre smittepress, men også bedre logistikk for transport. Det vil også være mulig å skille publikum fysisk fra husdyrbyggene og driftstunet dersom det skulle bli nødvendig, men det er ikke tenkt å gjøre dette i utgangspunktet.

Ved ankomst til nye SHF vil administrasjonsbygget ligge sentralt. Her vil det være garderober som kan nyttes av studenter og andre besøkende, men de vil samtidig måtte gjennom vanlige smittesluser i de ulike husdyrrommene. Alle smitteslusene vil få universell utforming slik at bl.a. rullestolbrukere kan komme inn i husdyrrommene.

Tunplan for nytt Senter for husdyrforsøk (SHF)

SHF vil få et hus for storfe, et for gris og et for småfe. I storfebygget vil det bli en hoveddel med melkeproduksjon, hvor det blir to melkeroboter i hver sin adskilte avdeling. Det vil være tilrettelagt for fôringsforsøk her. I tillegg vil det være en uisolert del med kviger og kjøttfe, samt en stoffskifteavdeling med fistulerte kyr og hester.

I grisehuset vil det bli en produksjonsavdeling for smågris med to føde-/smågrisrom og bedekkings- og drektighetsavdeling. Det vil i tillegg bli en forsøksavdeling med rom for smågris, slaktegris og purker. 

Småfebygget deles inn i en avdeling for sau, og en for geit, med en forsøksavdeling i mellom. Både storfe- og småfeavdelingene knyttes til utebeite. Alle husdyrbyggene har flere kontorer og birom enn det en finner på vanlige gårdsbruk.

Minst mulig trafikk

Maskiner som ikke skal brukes inne på selve SHF, men ute på jordene vil få maskinhaller utenfor selve SHF. Området blir på et lavere nivå. Der vil også gjødselkummene ligge. Dette skjermer tunet for en del tungtrafikk med store maskiner. Her vil det også bli tørkeanlegg for høy og korn. Denne delen er planlagt, men ikke finansiert enda.

Pelsdyr og fjørfe er også en del av SHF, men bygninger for dette vil ligge på Syverud lenger nord. Dette er både grunnet at det er begrenset med plass på den nye tomta og fare for kryssmitte mellom gris og fjørfe. Utbygging av dette er ikke en del av prosjektet.

Før selve byggearbeidet settes i gang, vil det være omfattende grunnarbeider med veier og på tomta. Syverudveien som deler tomta, vil bli flyttet til utkanten. Det skal bygges gang og sykkelvei til universitetsområdet, og tverrveien nord for Ås kirke må rustes opp. Videre skal vann avløp, strøm, bredbånd m.m. føres fram. Grunnarbeidene startet i slutten av august 2013.

Tunet for nytt SHF vil bli senket noen meter for å få sprengsteinsmasser til oppfylling i låge partier, og slik at de store bygningene ikke blir for ruvende i landskapet.

– Byggearbeidet starter trolig i desember 2013, og bygget skal være ferdig 1. januar 2015, forteller Knut Berg. Statsbygg er byggherre og de utlyste utbygginga av nytt SHF som et målsumprosjekt. Skanska vant konkurransen. De knyttet til seg bl.a. ØKAW Arkitekter og Multiconsult som rådgivende ingeniør. Felleskjøpet Agri leverer i-mek for storfe og småfe, mens Fjøssystemer leverer for gris.

> Senter for husdyrforsøk

> ØKAW Arkitekter

> Skanska

> Statsbygg

> Muliconsult

> Felleskjøpet Agri

> FjøssystemerFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.