Nytt robotfjøs i Målselv

20.08.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) Tor Gunnarson Homme

Yvonne og Ole-Halstein Østgaard flyttet i april inn i sitt nye kufjøs med melkerobot i Målselv. De har plass til 54 melkekyr og regner med å komme opp mot maksimal kapasitet allerede til vinteren.

Yvonne og Ole-Halstein Østgaard foran det nye robotfjøset

Yvonne og Ole Halstein er godt fornøyd med det nye fjøset, som endelig er i bruk etter at prosessen startet tilbake i 2007. Bygningsplanlegger Marit Gåre fra Landbruk Nord har prosjektert det nye fjøset, mens Roger Østvik, også Landbruk Nord, har hatt rollen som byggeleder under byggeprosessen. Fjøset har plass til 44 melkekyr og 10 sinkyr.

Fjøset har delvis fri kutrafikk, hvor kyrne må gjennom en smartgate for å komme til område med grovfôr. Roboten bestemmer om kua skal melkes eller sluses gjennom, avhengig om den har fått melketillatelse eller ikke. Utfôringen av grovfôr skjer med hjelp av en hjullaster med grabb framme, det er også to kraftfôrstasjoner i fjøset. Østgaard har også en avtale med et lokalt bakeri og supplerer fôringa med brød som er til overs der.

Kyrne går på spaltegolv, hvor det er planlagt å sette inn en skraperobot etter hvert. Det går flytrenner under spaltegolvet, og gjødsla går til en utvendig gjødselkum ved hjelp av tyngdekraften.

Da kyrne kom fra båsfjøs tidlig våren 2013 var det en del startproblemer, hvor kyrne ble støle etter å ha stått i ro hele vinteren. Det kan også bli som et lite beiteslipp hvor kyrne etablerer rang og har kamper seg mellom i tillegg til at underlag og hele produksjonsoppsettet er helt nytt og ukjent. Østgaard opplevde at kyrne rett og slett var lemstre etter mye aktivitet i det nye fjøset og ikke orket å gå i roboten av egen vilje.

 ̶ Dette er noe vi ser ofte hos melkekyr som har stått inne hele vinteren på bås og flytter inn i et løsdriftssystem, men i dette tilfelle var det ikke noe alternativ, sier bygningsplanlegger Marit Gåre.

Det er Målselvbygg som har vært entreprenør på bygget, mens Felleskjøpet har levert i-mek. Østgaard forteller at han har hatt et godt samarbeid med de involverte partene, og har møtt forståelse for sine ønsker i prosessen som har gitt et resultat han er godt fornøyd med.

> Plantegning, Marit Gåre, Landbruk Nord

> Landbruk Nord

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.