FåreBygg

15.07.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) ,  Tor Gunnarson Homme | Nyhet

Et tverrfaglig forskningsprosjekt skal finne bærekraftige løsninger for bygninger og drift i norsk sauehold. Fokus vil spesielt være rette mot sauenes helse, velferd og produksjon, i tillegg til gårdbrukers økonomi.

Målet med prosjektet er å se hvordan enkle løsninger virker inn på dyrene og hvordan det påvirker produsentenes økonomi. En tverrfaglig tilnærming fra veterinærmedisin, etologi, husdyrbygg, økonomi, psykologi og sosiologi.

Prosjektet er finansiert av Småfeprogrammet for fjellregionen, Animalia, Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter og forskningsmidler over jordbruksavtalen og varer fra 2013 til 2016.

> FåreBygg

> Utegang for sau

> Gruppestørrelse for sau

> Bygde om reidskapshus til sauefjos