Fasene i bondens byggeprosjekt

01.07.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) Tor Gunnarson Homme

Som en del av samarbeidet mellom Tine, Nortura, Felleskjøpet Agri og Norsk Landbruksrådgiving, arbeides det for å fordele ansvaret mellom organisasjonene i de ulike fasene for planlegging og bygging av landbruksbygg. Dette kan styrke samarbeidet mellom organisasjonene og ikke minst rådgivningstilbudet til bonden.

Tanken er at organisasjonene skal nytte sine komparative fortrinn i de ulike fasene, slik at den totale rådgivingen skal bli best mulig. Ved at organisasjonene får et mer konsentrert fokus på færre faser og kan videreutvikle kunnskapen og tilbudene vil vi samlet få et styrket rådgivningstilbud som gagner bonden.

Grovt sett har Tine og Nortura størstedelen av ansvaret for husdyrmiljø, dyrevelferd og det som omhandler husdyrene. Felleskjøpet Agri vil selvsagt også ha et ansvar for at funksjon av utstyr og innredning er tilpasset dyrenes behov. Tine og Nortura har også ansvar for å utarbeide driftsplan med hensyn på utbygging og drift under utbygging. Norsk Landbruksrådgiving har spesielt ansvar for driftsplan hos korn- og grønsaksprodusenter.

Felleskjøpet Agri har mye ansvar på forprosjektnivå med å utarbeide planløsninger og planlegge innredning og mekanisering.

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) er ansvarlig for søknadsarbeidet i forhold til byggearbeidet. Videre er de også ansvarlige å lage fullstendige tegninger og for gjennomføring av byggeprosjektet hvor tilbudet om byggeledelseer sentralt. Som resultat av at Landbrukets HMS- tjeneste blir en del av NLR vil også arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) komme under NLR sitt ansvarsområde på sikt.

Etter at bygget er ferdigstilt har Tine, Nortura og Felleskjøpet ansvar for oppstarten av produksjonen i nytt bygg, oppfølging av prosjektene og optimalisering av driften.

> Samarbeid i bondens byggeprosjekt

> Standardisering av storfebygg

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.