Endringer i forskrift om hold av høns og kalkun

27.06.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) Tor Gunnarson Homme

Fra 1. juli trer endringer i forskrift om hold av høns og kalkun i kraft. Endringene i forskrifta gjør at produsenter får lov til å ha høyere dyretetthet for slaktekylling dersom de er del av et dyrevelferdsprogram godkjent av Mattilsynet.

Ny standard for tetthet hos slaktekylling er satt til 25 kg/m2,denne kan imidlertid økes dersom enkelte krav oppfylles. Dersom produsenten skal ha høyere tetthet i besetningen er han avhengig av å være del av et dyrevelferdsprogram som er godkjent av Mattilsynet. Største tillatte tetthetvil være 36kg/m2, og for å kunne ha en slik tetthet må produsenten vise til god fothelse i tidligere innsett. Det stilles også krav til formell opplæring av slaktekyllingprodusenter om dyrevelferd.

>Hva må du ha på plass til 1. juli? Nortura SA

Tråputeskader kan bli et problem i slaktekyllingbesetninger, og dette kan ofte knyttes til tetthet. Vått underlag gjør at ammoniakk fra kloakken til kyllingene tærer på tråputene deres. Siden kloakk hos fjørfe i utgangspunktet er tørr skal dette gå bra, men dersom de får en våtere kloakk eller det blir mye vannsøl kan det oppstå problemer. Den nye forskriften belønner produsenter som arbeider målrettet for bedre fothelse og dyrevelferd i kyllingproduksjonen, med å gi dem mulighet til å ha større tetthet.

>Dyrevelferdsprogram for slaktekylling, Nortura SA

>Forskrift om hold av høns og kalkun

>Hva er god dyrevelferd? Landbruksbygg.no

>Nye kyllingprodusenter på Stange, Landbruksbygg.no

>Endring i forskrift om hold av fjørfe, Mattilsynet

>Effect of Alum-Amended Litter and StockingDensity on Ammonia Release and Footpad and Hock Dermatitis of Broilers, Zhang et al.

>Riskfactors for foot-pad dermatitis in chicken and turkey broilers in France, Martrechar et al.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.