Uavhengig byggeleder gir trygghet

10.05.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) Tor Gunnarson Homme

Melkeprodusentene Iren Merete og Eilef Peder Folstad benyttet byggeledelse fra Norsk Landbruksrådgiving da de bygde ny løsdriftavdeling med melkerobot. Det er de veldig godt fornøyd med.

Iren Merete og Eilef Peder Folstad har gode erfaringer med å bruke Bjørn Garberg (til høyre) i Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag som uavhengig byggeleder. (Foto: Tor G Homme)

– De første dagene stod jeg ofte og klødde meg i hodet over vanskelige spørsmål, men fant fort ut at det var veldig greit å sende disse videre til Bjørn Garberg, sier Eilef Peder Folstad på Voldøien Gård, Støren i Sør-Trøndelag.

Bygningsrådgiver Bjørn Garberg i Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag har lang erfaring med planlegging av landbruksbygg og tar nå også stadig flere oppdrag som byggeleder.

Bistand før byggestart

Det kan være vanskelig for en bonde å ha full kontroll over en byggeplass når en samtidig skal opprettholde en produksjon som også skal økes etter utbygging. Innovasjon Norge krever at byggeprosjekter over fem millioner kroner skal ha en uavhengig byggeleder for å sikre at byggeprosessen blir gjennomført på en best mulig måte. Banker kan også sette krav til byggeledelse som et vilkår for å gi lån, og har flere steder begynt å praktisere dette.

Det er lett å tenke at byggeleders jobb starter når selve byggearbeidet starter, men en annen viktig oppgave kan være å bistå byggherren når tilbud skal innhentes og avtaler inngås. Det er viktig at bonden er i en sikker juridisk posisjon i forhold til entreprenører og leverandører, og det kan da være fordelaktig å ha en byggeleder som har erfaring med handtering av slike avtaler.

Nyttig med erfaring

Koordinering av arbeidet mellom de forskjellige aktørene på byggeplassen kan være krevende når en i tillegg skal melke to ganger daglig og kanskje ikke har den kunnskapen og erfaringen som er nødvendig for at dette skal gå best mulig. En byggeleder skal også lede byggemøter etter ønske og avtale, og her ivareta bondens interesser.

– Bønder bygger som regel bare nytt én gang i livet, og da er det klart at de ikke alltid har like god innsikt i hvordan et byggeprosjekt skal gjennomføres, sier Per-Olav Skjølberg, fagkoordinator for landbruksbygg i Norsk Landbruksrådgiving.

Ivareta bondens interesser

Norsk Landbruksrådgiving ønsker å gi produsentene de råd og tjenester de trenger, og bonden som byggherre har selvsagt mulighet til å styre en god del av byggeprosjektet selv om en byggeleder er involvert. At Norsk Landbruksrådgiving ikke har noen andre interesser enn bondens, gjør at en byggeleder derfra bedre kan sikre bondens interesser i prosessen. Dersom en entreprenør også har byggelederansvar er det ikke sikkert det alltid er til bondens fordel.

 

> Mange fordeler med uavhengig byggeledelse

> Norsk Landbruksrådgiving har 21 byggrådgivere over hele landet. Du finner dem her 

> Artikkel, Felleskjøpet Agri

 


Kompetanse for framtida

Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag er en av 41 regionale rådgivingsenheter i Norsk Landbruksrådgiving (NLR). NLR er en medlemsorganisasjon med til sammen 25.000 medlemmer og 270 ansatte. NLR er bindeledd mellom forskning og landbruket, og innhenter, utvikler og samordner kunnskap som rådgiverne formidler til næringsutøvere i landbruket. Rådgivingen er i hovedsak innenfor planteproduksjon, landbruksbygg, maskinteknikk, økonomi, næringsutvikling, klima- og miljøtiltak.

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.