Mange fordeler med uavhengig byggeledelse

08.05.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) Tor Gunnarson Homme

Store prosjekter som nybygg eller omfattende rehabilitering av fjøs og andre landbruksbygg kan være krevende å lede. Bonden som byggherre bør kanskje søke ekstern hjelp til deler av dette. Norsk Landbruksrådgiving tilbyr uavhengig byggeledelse.

Når en bonde bygger er det en kostbar affære, og det blir ofte gjort mye arbeid for å få ned kostnadene. Hvorfor skal bonden da betale mer for å ha en byggeleder til å styre byggeprosessen?

En gang i livet

De aller fleste bønder bygger bare en gang i livet, og selv om de fleste er driftige og arbeidsomme er det mange detaljer som skal tas hensyn til. Bonden er vant med å ha mye ansvar som selvstendig næringsdrivende, men kan fort glemme at det er et helt annet ansvar å koordinere mange aktører på en byggeplass. En som er bygningsrådgiver av yrke har rutiner for hvordan arbeidet skal gjøres slik at detaljene blir tatt hensyn til, og vil ofte kunne gjøre dette veldig effektivt.

Kan gjerne involvere seg

Byggherren har selvfølgelig mulighet for å engasjere seg, og bestemmer hvor mye en byggeleder skal ta del i. Det er klart at noen gårdbrukere har bedre innsikt i byggearbeid enn andre, og avtaler arbeidsforholdet mellom seg og byggeleder etter ønske.

Bygningsrådgivere i NLR Nord-Trøndelag Vegar Brenne og Ivar Vatn har hatt rikelig med oppdrag som byggeledere på forskjellige prosjekter og har fått mye positiv respons. Flere opplever at de har spart penger med å bruke en byggeleder.

– Oppstartsmøte er veldig viktig for at en byggeprosess skal gå etter planen, hvor alle aktørene blir enige om en framdriftsplan og lager klare avtaler, sier Brenne og Vatn. De påpeker at dette er kanskje den viktigste delen for å utnytte en byggeleders erfaringer.

Videre kan det være fordelaktig å komme tidlig inn i byggeprosjektet. Da er det best muligheter for å påvirke resultatet og kostnader. Etter byggestart blir det vanskeligere å påvirke resultatet, og ikke så lett for en byggeleder å bistå byggherren. 

Etter byggestart minker mulighetene til å påvirke, mens kostnadene øker.

 

Sikkerhet

Hvordan avtalene blir gjort i en byggeprosess kan være med på å gi bonden sikkerhet. Det skjer ofte at en aktørs arbeid blir forsinket som følge av at en annen ikke er ferdig eller at leveranser ikke har kommet i tide. Aktøren som blir forsinket, og kanskje ikke får begynt på sitt arbeid til fastsatt tid, vil ofte da måtte kompenseres. Godt utarbeidede avtaler gjør at de som er ansvarlige for forsinkelsene må kompensere dette.

Kvalitetssikring i de forskjellige fasene i selve oppføringen av bygget er også en god måte å hindre skulte kostnader. Eksempelvis kan litt ujevnt grunnarbeid føre til at det blir går mye ekstra betongmasse, som igjen fører til økt kostnad. Dersom grunnarbeidet blir inspisert av betongarbeiderne, må de selv koste det som overskrider den tiltenkte mengde betong.

Utbetaling

Banken vil ofte at byggeleder rapporterer et delregnskap ettersom byggeprosessen går sin gang og hvordan utleggene, for eksempel for betongarbeid eller utgraving, stemmer overens med det som er budsjettert.

Et veldig effektivt virkemiddel for å sikre at en entreprenør gjør ferdig jobben er å holde tilbake betalingen. Det er også ryddig å ikke betale for jobben før den er blitt utført.

> Norsk Landbruksrådgiving har 21 byggrådgivere over hele landet. Du finner dem herFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.