Gode produksjonsresultater med melkerobot

08.05.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) ,  Tor Gunnarson Homme | Nyhet

JPT Farms har i løpet av en sju dager lang periode klart å produsere gjennomsnittlig 2927 kg melk per melkerobot per døgn. Gården ligger i Wisconsin, USA, og har lagt om fra båsfjøs til løsdrift med fire melkeroboter i januar 2012.

Eierne av farmen (Felleskjøpet Agri)

Gården drives av to heltidsansatte og har hele 247 melkekyr. Kyrne produserte i gjennomsnitt 47 kg melk i døgnet. Melkerobotene av typen VMS var levert av DeLaval, og resultatene fra JPT Farms er de beste som er registrert for denne type robot.

Hele saken kan leses hos Felleskjøpet Agri