Samarbeid mellom økonomi- og byggrådgivere

03.05.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) Tor Gunnarson Homme

For å gi bonden et best mulig rådgivingstilbud for utbygging med tanke på at dette skal være realistisk og gjennomførbart kan et godt samarbeid mellom bygningsteknisk og økonomisk rådgiving være en stor fordel for bonden.

Samarbeider godt: NLR Sør- Trøndelag

Samarbeidet er spesielt viktig i den første fasen i et byggeprosjekt, forprosjekteringen. Her er det viktig å lage en driftsplan for hvordan den nye driftsplanen skal se ut, hvor stor utviklingen skal være og i det hele tatt om det lønner seg for bonden å bygge ut.

Et godt samarbeid mellom faggruppene vil også gjøre det letter for rådgiverne å estimere kostnad i forhold til nytte ettersom de bygger erfaringer. Norsk Landbruksrådgiving Sør- Trøndelag har startet et slikt samarbeid mellom sine rådgivere, og det har fungert veldig godt. Innovasjon Norge likte også ideen såpass godt at de sa seg villig til å dekke 50% av bondens kostnader med forprosjektering. Her blir det tilbudt to forskjellige rådgivingspakker som dekker hele eller deler forprosjekteringsfasen. Disse pakkene har fastpris og er derfor et oversiktelig tilbud for bonden.

Samarbeidet mellom organisasjonene Tine, Nortura, Felleskjøpet Agri og Norsk Landbruksrådgiving har også som mål å utarbeide samarbeid i de forskjellige fasene av byggeprosjektene for å bedre kunne gi bonden råd i sin byggeprosess. I dette samarbeidet kan også den tverrfaglige kunnskapen som ligger i de forskjellige organisasjonene gjøre rådgivningstilbudet best mulig for bonden.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.