Flytter inn i trønderlåven

02.05.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) Tor Gunnarson Homme

Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag har flyttet inn i nye lokaler på Skjetlein Landbruksskole. Kontordelen er stort sett revet ned og bygget opp på nytt og huser også blant annet representanter fra Tine og Debio, og inviterer dermed til et godt samarbeid mellom organisasjonene.

God utsikt ned til de byggtekniske rådgivernes eget hus fra svalgangen

De bygningstekniske rådgiverne har også, ironisk nok, fått seg et eget lite bygg inne i kontorlokalet hvor de kan sitte å tegne fjøs og andre landbruksbygg. Noen av medarbeiderne sitter i egne kontorer, mens andre sitter i åpne landskapsløsninger. Over kontorene går svalgangen, som for tiden fungerer som kantine. 

– Det er veldig fint å få bruke den gamle låven til kontorer, smiler fagkoordinator landbruksbygg i Norsk Landbruksrådgiving Per Olav Skjølberg. Han referer til prosjektet om ny bruk av gamle landbruksbygg, han har deltatt i. Og selv om denne fløyen av trønderlåven stort sett er revet ned og bygget opp på ny, er det en god inspirasjon til andre.

 

> Fra fjøs til grønt kompetansesenter


Trønderlåven på Skjetlein Landbruksskole sett fra utsiden, hvor delen til venstre inneholder kontorlokalene.

 

Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.