Standardisering av husdyrbygg

15.04.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) Tor Gunnarson Homme

Det er stor variasjon i planløsninger i eksisterende husdyrbygg, og særlig i storfeproduksjonene. I svine- og fjørfeproduksjoner er det mindre variasjoner, kanskje grunnet større fokus på økonomi. Dersom det ble utviklet standardmål for bygg til ulike husdyr, kunne det ha ført til en mer rasjonell og kostnadseffektiv byggeprosess.

For å utvikle og rasjonalisere byggeprosessen, har Tine, Nortura, Felleskjøpet Agri og Norsk Landbruksrådgiving (NLR) inngått et samarbeid for å utnytte hverandres kompetanse, og for å kunne tilby bonden et best mulig rådgivning innen byggeprosjekt. Overordnede målsetning er en optimal standardisering av husdyrbygninger. 

Les mer om samarbeidet mellom organisasjonene.

Samspill mellom byggefasene og aktørene som inngår i de forskjellige fasene, kan bedres dersom standardisering av bygg innføres. Eksempelvis vil en liggebåsbredde på 120cm samspille veldig bra med et vanlig reisverk, som har 60cm mellom sperrene. Slike standardiseringer er godt innført i store deler av byggebransjen, og det hadde vært en stor fordel for fjøs og landbruksbygg om de også kunne møte standarder i form av innredning og teknisk utstyr.

Størrelse på veggseksjoner, bredde på hus og takvinkel er også faktorer som kan standardiseres. Dette vil gjøre at det blir lettere å sette opp elementbaserte fjøs, og ikke minst for produksjon av de ulike elementene. Standardiserte byggeelementer vil også forenkle en utbygging av eksisterende bygg.

Planløsningen bør også standardiseres med hensyn til dyretrafikk, bredde på liggebåser, spisefronter, gangareal og fôrbrett. I tillegg til at dette gjør det lettere for entreprenører å sette opp bygget, blir det også lettere å montere innredning og tekniske installasjoner.

For å unngå problemer med forskjellige størrelser på raser, tenkes det at en utarbeider løsninger for eksempelvis små, mellomstore og store raser.

Standardiserte husdyrbygg vil gjøre rollene mellom aktørene i byggeprosessen bli klarere og samarbeidet kan bli bedre. Kanskje vil det også bli lettere å sette faste priser på slike bygg, og lettere å estimere hvor lang tid byggeprosessen vil ta.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.