Samarbeid i bondens byggeprosjekt

12.04.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) Tor Gunnarson Homme

For å gjøre bondens rådgivningstilbud best mulig har det blitt dannet et samarbeidsprosjekt i 2012 mellom samvirkeorganisasjonene Tine BA, Nortura, Felleskjøpet Agri og Norsk Landbruksrådgiving (NLR). Organisasjonene har siden 2009 hatt en intensjonsavtale om samarbeid.

Klargjøring av rollene mellom organisasjonene i forskjellige faser av byggeprosessen skal hjelpe bonden til å få best mulig rådgivning, og en rasjonell og kostnadseffektiv prosess.En konkretisering av prosjektet er i gang på Hedmark. Her er fire pilotprosjekter i planleggingsfasen, men det er enda ingen som har satt spaden i jorden. Det er et mål om at pilotvertene skal være faglig sterke bønder som kan utfordre rådgivere i prosessen, noe som bedrer utviklingen i samarbeidet. Pilotene spiller en viktig rolle i å danne seg erfaringer om samarbeidet mellom organisasjonene, og for utvikling i videre samarbeid.

Kompetansen i de forskjellige organisasjonene vil være sterkere på visse områder, og det vil være gunstig for utbygger at den beste kunnskapen kommer frem i de forskjellige fasene av byggeprosessen. Et samspill mellom fagpersoner på tvers av organisasjonene gir et bedre samlet produkt enn de enkelte organisasjonene prøver å gjøre på egenhånd. I tillegg til at det samlede produktet blir bedre, vil prosessen bli mer effektivt med hensyn på både kostnader og tidsbruk.

Den største vinneren på et slikt velfungerende samarbeid er kjøperen av produktet, bonden. Selv om det er flere organisasjoner involvert i byggeprosessen, vil det være mulig å tilby en pakke som omfatter alt som er nødvendig for å få et bra resultat. Det er også klart at ved å klargjøre rollene til organisasjonene i de forskjellige fasene, skal det være mulig for bonden som byggherre å velge andre alternativer i enkelte faser av prosessen.

«Det er bonden som mottaker av tjenestene som alltid skal bestemme hvilke organisasjoner og personer hun eller han vil ha med seg byggeprosessen», påpeker prosjektleder Per Olav Skjølberg, NLR.  «Vårt hovedmål er at bonden skal få tilgang til de beste aktørene som er faglig dyktige og utfører et effektivt arbeid i det de er best på», sier han videre.

Prosjektet om samarbeid mellom organisasjonene i bondens byggeprosjekt er et av flere felles arenaer. Nettstedet Landbruksbygg.no er også et spleiselag som skal formidle fagstoff og nyheter om prosjektering og oppføring av fjøs og andre landbruksbygg. For å effektivisere byggeprosesser er det i tillegg startet et prosjekt som ser på mulighetene for å bedre kvaliteten og senke kostnadene gjennom å standardisere hvordan planløsningen til et husdyrbygg skal se ut.   Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.