Aarhønehytta ble årets trebyggeri 2012

04.04.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) Tor Gunnarson Homme

”Årets trebyggeri 2012” ble delt ut på Byggedagene 6. mars og vinneren var Aarhønehytta. Prosjektet har en helstøpt karakter og nøktern arkitektur som samtidig er gjennomført og med mange kvaliteter. Trebruken er enkel samtidig som den er innovativ.

Prosjektets flersidige fokus på miljø og materialbruk synliggjør en fremtidsrettet måte å tenke bygg på generelt og fritidsboliger spesielt. Prosjektet viser veien fremover, fremstår som et forbilde og kan være et eksempel og inspirasjon for både utbyggere og kommunal forvaltning, heter det i en pressemelding fra Treteknisk Institutt og Trefokus.

Fritidsmarkedet er et stort marked i vekst og trenger nettopp slike forbilder hvor miljøfokus, arealeffektivitet og nøkternhet blir vektlagt tyngre enn størrelse og et overdrevent energiforbruk.

I tillegg til selve prosjektets kvaliteter har juryen ikke minst festet seg ved prosessen knyttet til realisering av prosjektet. Her har alle involverte i byggeprosessen arbeidet sammen fra starten av; arkitekt, rådgiver, ingeniør og leverandør. Dette er et konkret eksempel på en samhandlingsprosess som hele byggenæringen er på jakt etter gjennom en rekke felles tiltak. Her har man gjort det i praksis.

Bakgrunnen for prisen ”Årets trebyggeri” er en økende interesse for tre som byggemateriale i alle typer bygg og konstruksjoner, og hensikten er å oppmuntre og inspirere til videre utvikling av tre som materiale i ulike byggeprosjekter – gjerne i kombinasjon med andre materialer. Treteknisk og TreFokus har tatt initiativ til prisen og gjennomfører dette i nært samarbeid med Byggeindustrien/bygg.no.


Juryen for ”Årets trebyggeri 2012” har bestått av:

 • Haakon Tronrud, Tronrudgruppen
 • Kjersti Folvik, Multiconsult
 • Bente Kleven, LPO Arkitekter
 • Per Helge Pedersen, Byggeindustrien
 • Jørn Brunsell, Treteknisk


Treteknisk/TreFokus har vært juryens sekretariat. Det ble sendt inn 20 forslag på ulike prosjekter, som var ferdigstilt i løpet av 2012. Juryen har lagt vekt på følgende kriterier:

 • Høy arkitektonisk kvalitet
 • Passivhus/lavenergistandard
 • Innovativ/og eller spennende trebruk
 • Arealeffektivt og økonomisk byggeri
 • Bidratt til kompetanseutvikling hos involverte aktører
 • Bidratt til leverandørutvikling

Det generelle inntrykket er at det er stor spennvidde i de innsendte prosjektene, noe som viser gode muligheter for bruk av tre i ulke sammenhenger. Juryen festet seg spesielt ved 3 prosjekter:

 • Hadeland videregående skole, Gran
 • Aarhønehytta, Roltdalen
 • Åmli rådhus, Åmli 

Alle prosjektene viser innovativ trebruk og leverer i stor grad på kriteriene som er satt opp, men en enstemmig jury var enig i at Aarhønehytta var en verdig vinner.

Om Aarhønehytta

Byggstudentene på NTNU har i mange år hatt en drøm om en egen studenthytte. I 2010 begynte arbeidet med å gjøre drømmen til virkelighet. Etter 2,5 år med omfattende dugnadsinnsats av 70 deltakere og 3500 timer og tett samarbeid med byggenæringen sto Aarhønehytta klar til linjeforeningen for bygg, H.M. Aarhønen, sitt hundreårsjubileum i januar 2013.

Materialbruk

Det var et klart ønske fra starten av å utvikle en type fritidsbolig som har fokus på klimagassutslipp og ressursbruk og materialbruk blir da også en viktig parameter. For å imøtekomme dette har en gjennom prosjekteringen forsøkt å benytte så mye tre som mulig, samt være sparsom med overflatebehandlinger. Utvendig kledning er tettvokst fjellgran, mens takbord og vannbrett er kjerneved av furu, alt ubehandlet.

All trelast, med unntak av furufiner, er handlet fra sagbruk innenfor en radius av 120 km fra byggetomt. Innvending er det valgt to ulike typer kledning; et granpanel og en furufiner. Få ulike materialer har gjort det enkelt å ta i bruk restmaterialer til plassbygging av interiør som senger, benker og kjøkken. Prosjektet er i sin helhet tegnet, utviklet og gjennomført av studenter ved NTNU i tett samarbeid med aktører fra byggenæringen.


Prosjektet kjennetegnes ved

 • Omfattende trebruk med fokus på bruk av lokalt trevirke
 • Innovativ prosess knyttet til utvikling av prosjektet
 • Økonomisk og materialmessig effektive løsninger
 • Utvikling av nye løsninger og lokale leverandører

Prosjektet har en helstøpt karakter og nøktern arkitektur som samtidig er gjennomført og med mange kvaliteter. Og trebruken er enkel samtidig som den er innovativ.

Prosjektets flersidige fokus på miljø og materialbruk synliggjør en fremtidsrettet måte å tenke bygg på generelt og fritidsboliger spesielt. Prosjektet viser veien fremover, fremstår som et forbilde og kan være et eksempel og inspirasjon for både utbyggere og kommunal forvaltning.

Fritidsmarkedet er et stort marked i vekst og trenger nettopp slike forbilder hvor miljøfokus, arealeffektivitet og nøkternhet blir vektlagt tyngre enn størrelse og et overdrevent energiforbruk.
I tillegg til selve prosjektets kvaliteter har juryen ikke minst festet seg ved prosessen knyttet til realisering av prosjektet. Her har alle involverte i byggeprosessen arbeidet sammen fra starten av; arkitekt, rådgiver, ingeniør og leverandør.
 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.