Møte om ny bruk av landbruksbygg, Frogn i Akershus

07.02.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) ,  Jan Ferstad | Nyhet

Frogn bondelag inviterer til medlemsmøte med tema «Alternativ bruk av landbruksbygg» på Folkvang i Frogn, torsdag 14. mars kl. 19.00.

Foredragsholdere er:

  • Tove Elise Ihler fra Ressurssenter for eldre landbruksbygg
  • KnutBerg, byggteknisk rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving SørØst
  • Representant fra Frogn kommune