Sluttrapport fra prosjektet Landbruksbygg og kulturlandskap

20.02.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) ,  Jan Ferstad | Nyhet

Sluttrapporten fra utviklingsprogrammet Landbruksbygg og kulturlandskap er nå klar. Les den her!

Landbruksbygg representerer store ressurser, men også vesentlige utfordringer med å sikre nødvendig vedlikehold, finne gode løsninger ved endringsbehov og øke bruken.

Utviklingsprogrammet Landbruksbygg og kulturlandskap fokuserer på verdien av landbrukets bygningsmasse og omtaler både historiske bygg og framtidas bygg.

> Les mer hos SLF

> Last ned rapporten