Seminar om bruk av ledige driftsbygninger

17.01.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) Jan Ferstad

Tirsdag 5. februar 2013 arrangerer Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Akershus Fylkeskommune seminar med tema: Bruk av ledige driftsbygninger - trussel eller ressurs?

Strukturutviklingen i landbruket gir stadig flere ledige driftsbygninger – mange med muligheter for alternativ bruk. Men det er ikke fritt fram for å gi de tomme bygningene nytt innhold. Endret aktivitet i landbruksbygg kan føre til driftsulemper for den aktive landbruksdriften og ha uønskede følger for andre. Endret bruk kan også være i strid med gjeldende planer og bestemmelser.

Gamle driftsbygninger er ofte viktig del av kulturlandskapet. Ny bruk kan noen ganger være avgjørende for at verdifulle bygninger kan bli vedlikeholdt og bevart over tid. Men hva er akseptabel bruk og hva er uakseptabel? Hvilket ansvar har kommunene?

Målet med seminaret er å sette søkelyset på utfordringene og mulighetene ledige driftsbygninger representerer, få informert om ønsket praksis, og aller helst få en felles forståelse hos kommunene og regionale myndigheter.

Seminaret er gratis og foregår i Fylkestingsalen, Akershus Fylkeskommune, tirsdag 5. februar 2013, kl. 10.00 – 15.00. Målgruppe er i hovedsakpolitikere og administrasjon i kommunene (plan, byggesak, næring og landbruk).

> Les mer hos FylkesmannenFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.