Kandidater ønskes til Årets trebyggeri 2012

16.01.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) Jan Ferstad

Det er økende interesse for bruk av tre i store bygg og anlegg – også landbruksbygg. Treteknisk og Trefokus, sammen med Byggeindustrien/bygg.no, ønsker å markere dette med kåringen av Årets trebyggeri 2012

De siste årene har det vært realisert flere større byggeprosjekter med utstrakt bruk av tre. Dette skyldes blant annet økende kompetanse i bruk av tre, økende miljøfokus og utvikling av nye konsepter og løsninger.

For å markere den positive utviklingen og sette fokus på innovativ trearkitektur og spennende bruk av tre, vil Treteknisk og Trefokus sammen med Byggeindustrien, dele ut prisen Årets trebyggeri 2012 under Byggedagene 6. mars, skriver treteknisk.no

Det nomineres tre byggerier. Av disse deles det ut en 1. premie og med ”hederlig omtale” til de to andre. 1. premie er en treskulptur til byggherren med diplom til arkitekt og rådgiver.

Prisen kan deles ut til ulike typer byggeri med utstrakt trebruk som f. eks. boliger, næringsbygg, landbruksbygg, høyspentmaster, broer etc.

Her er noen kriterier for bedømning:

·       Innovativ og/eller spennende trebruk

·       Høy arkitektonisk kvalitet

·       Miljøfokus/passivhus/lavenergi standard

·       Arealeffektivt og økonomisk byggeri

·       Bidratt til kompetanseutvikling hos involverteaktører

·       Bidratt til leverandørutvikling

·       Kandidatene må ha realisert byggeriet i løpet av 2012

Utdeling av prisen og arbeidet knyttet til dette skjer i et samarbeid mellom Treteknisk, TreFokus og Byggeindustrien/bygg.no. Juryen består av representanter fra Byggeindustrien/bygg.no,Treteknisk, TreFokus, Arkitekt og Entreprenør. Forslag sendes til Per Skogstad, per.skogstad@treteknisk.no, 951 00 348, innen 15. februar 2013.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.