Moderne fjøs skal gje meir lammekjøt

Norsk Landbruksrådgiving Sogn og Fjordane går i bresjen for eit pilotprosjekt kalla «Sau i pluss».

Les mer ›

Overhallafjøset

I Overhalla i Nord- Trøndelag har industrimiljøet gått sammen om elementbasert produksjon av landbruksbygg, Overhallafjøset.

Les mer ›

Korleis angripe ein byggeprosess?

Det er ikkje alltid like lett å vite kva som bør vere med i planlegginga når det skal lagast nye driftsbygningar.

Les mer ›

Ope sauefjos i Noresund

Det var kring 60 oppmøtte då Fjøssystemer invitera til ope saufjos hjå Bjørn Kristian Bråten i botnen av alpinbakken i Norefjell.

Les mer ›

Stor fjørfesatsing på Hedmarken

Det har blitt større etterspørsel etter hvitt kjøtt de seneste årene og det har vært stor byggeaktivitet for fjørfe i Norge i år.

Les mer ›

Åpent melkerobotfjøs på Inderøy

Det var 80 besøkende hos Johanne og Anders Røflo da de arrangerte åpen visning av det nye melkerobotfjøset sitt sammen med Felleskjøpet, Tine og Nortra.

Les mer ›

Stor satsing på automatisert utfôring av grovfôr

Flere og flere oppgaver blir automatisert i husdyrrom, nå satses det også mer på automatisering av tildelingen av grovfôr.

Les mer ›

Bør du satse på restløs våtfôring?

Flere svineprodusenter satser på restløs våtfôring i sine grisehus. Systemet skal hindre at det blir fôrrester i rørene som kan påvirke fôret eller tette rørene.

Les mer ›

Nytt melkekufjøs i Re

Bjørn Victor Folkvord har bestemt seg for å satse på melkeproduksjon og har bygd seg nytt melkekufjøs med melkerobot.

Les mer ›

Byggesøknader for landbruksbygg

Når prosessen er komen so langt at ein har bestemt seg for å bygge ny driftsbygning eller tilbygg til eksisterande bygg, er byggesøknaden ei av sakene som må på plass.

Les mer ›

Flistørke og flisfyringsanlegg i Sande

I et tidligere hønsehus har Lars Erik Winge hatt flisfyringsanlegg etter at huset ble stående tomt.

Les mer ›

Bedre Landbruk

9. og 10. november arrangerte Felleskjøpet Agri for tredje gang landbruksmessen Bedre Landbruk på Norges varemesse, Lillestrøm.

Les mer ›

Samarbeider i bondens byggeprosjekt

For å gi et best mulig rådgivningstilbud innenfor landbruksbygg samarbeider Norsk Landbruksrådgiving, Tine, Nortura og Felleskjøpet Agri.

Les mer ›

Stor interesse under åpen korntørke

Felleskjøpet Agri inviterte til åpen korntørke hos Arne Green i Åmot, og det var stor interesse og mange fremmøtte på arrangementet 9. oktober.

Les mer ›

Finsk melkekubesetning med to melkeroboter

Jesse Mårtenson har satt opp nytt melkekufjøs med bandutfôring og to melkeroboter.

Les mer ›

Kjøttfeproduksjon hos Juha Moisander i Finland

På Anttila Herford har Juha Moisander 60 ammekyr med full framfôring. I 2007 stod et hus for kjøttfe ferdig, og et nytt er klart for bruk nå.

Les mer ›

Sanitæranlegg og gjødselkjellere

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) melder at ved avløp fra toalett, dusj og vask til gjødselkjeller kan øke smitterisikoen overfor mennesker når gjødselen spres.

Les mer ›

Finsk melkekubesetning med tre roboter

Marko Saarinen bygde i 2010 nytt melkekufjøs med tre roboter og bygger nå en egen sinku og ungdyr avdeling.

Les mer ›

Hotell for kviger i Finland

Juho Kurvenoja har sett opp eit kvigehotell kor bønder kan tinge hald av kviger frå kring seks månadars alder fram til like før dei skal kalve

Les mer ›

Kjøttproduksjon på Salmensuu gård i Finland

Annti og Mari Toivonen driver sammen med Anntis bor, Tero, Salmensuu gård. Her produserer de storfekjøtt av Hereford og har i tillegg en gårdsbutikk med utsalg av kjøtt og grønnsaker.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 Neste side