Moderne fjøs skal gje meir lammekjøt

14.02.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Norsk Landbruksrådgiving Sogn og Fjordane går i bresjen for eit pilotprosjekt kalla «Sau i pluss».

Les mer ›

Overhallafjøset

19.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

I Overhalla i Nord- Trøndelag har industrimiljøet gått sammen om elementbasert produksjon av landbruksbygg, Overhallafjøset.

Les mer ›

Korleis angripe ein byggeprosess?

18.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Det er ikkje alltid like lett å vite kva som bør vere med i planlegginga når det skal lagast nye driftsbygningar.

Les mer ›

Ope sauefjos i Noresund

18.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Det var kring 60 oppmøtte då Fjøssystemer invitera til ope saufjos hjå Bjørn Kristian Bråten i botnen av alpinbakken i Norefjell.

Les mer ›

Stor fjørfesatsing på Hedmarken

13.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Det har blitt større etterspørsel etter hvitt kjøtt de seneste årene og det har vært stor byggeaktivitet for fjørfe i Norge i år.

Les mer ›

Åpent melkerobotfjøs på Inderøy

10.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Det var 80 besøkende hos Johanne og Anders Røflo da de arrangerte åpen visning av det nye melkerobotfjøset sitt sammen med Felleskjøpet, Tine og Nortra.

Les mer ›

Stor satsing på automatisert utfôring av grovfôr

05.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Flere og flere oppgaver blir automatisert i husdyrrom, nå satses det også mer på automatisering av tildelingen av grovfôr.

Les mer ›

Bør du satse på restløs våtfôring?

05.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Flere svineprodusenter satser på restløs våtfôring i sine grisehus. Systemet skal hindre at det blir fôrrester i rørene som kan påvirke fôret eller tette rørene.

Les mer ›

Nytt melkekufjøs i Re

28.11.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Bjørn Victor Folkvord har bestemt seg for å satse på melkeproduksjon og har bygd seg nytt melkekufjøs med melkerobot.

Les mer ›

Byggesøknader for landbruksbygg

28.11.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Når prosessen er komen so langt at ein har bestemt seg for å bygge ny driftsbygning eller tilbygg til eksisterande bygg, er byggesøknaden ei av sakene som må på plass.

Les mer ›

Flistørke og flisfyringsanlegg i Sande

28.11.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

I et tidligere hønsehus har Lars Erik Winge hatt flisfyringsanlegg etter at huset ble stående tomt.

Les mer ›

Bedre Landbruk

20.11.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

9. og 10. november arrangerte Felleskjøpet Agri for tredje gang landbruksmessen Bedre Landbruk på Norges varemesse, Lillestrøm.

Les mer ›

Samarbeider i bondens byggeprosjekt

08.11.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

For å gi et best mulig rådgivningstilbud innenfor landbruksbygg samarbeider Norsk Landbruksrådgiving, Tine, Nortura og Felleskjøpet Agri.

Les mer ›

Stor interesse under åpen korntørke

06.11.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Felleskjøpet Agri inviterte til åpen korntørke hos Arne Green i Åmot, og det var stor interesse og mange fremmøtte på arrangementet 9. oktober.

Les mer ›

Finsk melkekubesetning med to melkeroboter

31.10.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Jesse Mårtenson har satt opp nytt melkekufjøs med bandutfôring og to melkeroboter.

Les mer ›

Kjøttfeproduksjon hos Juha Moisander i Finland

31.10.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

På Anttila Herford har Juha Moisander 60 ammekyr med full framfôring. I 2007 stod et hus for kjøttfe ferdig, og et nytt er klart for bruk nå.

Les mer ›

Sanitæranlegg og gjødselkjellere

30.10.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) melder at ved avløp fra toalett, dusj og vask til gjødselkjeller kan øke smitterisikoen overfor mennesker når gjødselen spres.

Les mer ›

Finsk melkekubesetning med tre roboter

29.10.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Marko Saarinen bygde i 2010 nytt melkekufjøs med tre roboter og bygger nå en egen sinku og ungdyr avdeling.

Les mer ›

Hotell for kviger i Finland

29.10.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Juho Kurvenoja har sett opp eit kvigehotell kor bønder kan tinge hald av kviger frå kring seks månadars alder fram til like før dei skal kalve

Les mer ›

Kjøttproduksjon på Salmensuu gård i Finland

29.10.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Annti og Mari Toivonen driver sammen med Anntis bor, Tero, Salmensuu gård. Her produserer de storfekjøtt av Hereford og har i tillegg en gårdsbutikk med utsalg av kjøtt og grønnsaker.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.