Landbruksbygg er en viktig del av kulturlandskapet

01.08.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Utviklingsprogrammet Landbruksbygg og kulturlandskap skal sikre at det blir tatt landskaps- og miljøhensyn ved oppføring av store landbruksbygg, og stimulere til ny bruk av ledige bygninger.

Utviklingsprogrammet skal framskaffe ny kunnskap, finne flaskehalser og mangler i regelverk samt formidle erfaringer fra utviklingsprosjekt og gode byggetiltak. Arbeidet blir finansiert over jordbruksavtalen med to millioner kroner per år i fem år. Landbruks- og matdepartementet leder styringsgruppa og Statens landbruksforvaltning (SLF) har sekretariatsfunksjon.

Programmet dekker tre temaer med hver sin arbeidsgruppe:
> Nye landbruksbygg og kulturlandskap
> Ny bruk av ledige landbruksbygg
> Kartlegging av kulturhistorisk viktige landbruksbygg

> Mandat for arbeidsgruppene (pdf)

Bakgrunnen for programmet er tilråding fra ei arbeidsgruppe som i 2006 ga ut rapporten
> Store nye landbruksbygg i landskapet.

Etter hvert som det foreligger resultater fra de tre arbeidsgruppene i utviklingsprogrammet vil de ble presentert på dette nettstedet. Vi vil vise eksempler på gode løsninger - og kanskje også noen som ikke er så gode.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.