Landbruksbygg er en viktig del av kulturlandskapet

Utviklingsprogrammet Landbruksbygg og kulturlandskap skal sikre at det blir tatt landskaps- og miljøhensyn ved oppføring av store landbruksbygg, og stimulere til ny bruk av ledige bygninger.

Les mer ›