Planløsninger i sauefjøs

08.09.2015 (Oppdatert: 21.06.2017)

Team Småfe har laget et nytt hefte med ulike planløsninger for sauefjøs. Dette er er mer utfyllende nettversjon som skal gi inspirasjon til de som vil bygge fjøs til sau.

Les mer ›

Tine arrangerer fjøsdesign- og kusignalkurs i Nederland

28.07.2015 (Oppdatert: 28.09.2015)

Få erfaringer, del tanker og gode løsninger med fagfolk og andre bønder! TINE arrangerer Fjøsdesign- og Kusignalkurs i Nederland, og det er fortsatt ledige plasser.

Les mer ›

Ny byggrådgiver i Nortura

14.07.2015

Øyvind Froknestad fra Ringsaker er ny spesialrådgiver på bygg for storfekjøttproduksjon. Han vil ha kontorsted på Rudshøgda, men ha hele Norge som arbeidsområde.

Les mer ›

Nortura får nytt visningsfjøs på Hønefoss

03.06.2015

I 2010 ble det bygget et nytt tallefjøs for sau hos Eldor Bjerke på Hønefoss.

Les mer ›

Ombygging frå ku til sau

12.03.2015

Gjennom prosjektet «Sau i pluss» har Norsk Landbruksrådgiving Sogn og Fjordane utarbeidd eit praktisk hefte med døme på ombygging av eldre kufjøs.

Les mer ›

– Standardmål kan gi rimeligere fjøs

25.02.2015 (Oppdatert: 04.03.2015)

Norsk Landbruksrådgiving, Tine, Nortura og Felleskjøpet Agri samarbeider om å utvikle en ny bransjestandard for storfebygg. Standardisering vil kunne gi lavere byggekostnader.

Les mer ›

Gode byggtekniske løsninger for kalvingsbinger i AMS-besetninger

03.02.2015 (Oppdatert: 04.03.2015)

I «Kubygg-prosjektet» (2005-2010) ble det funnet at 36 prosent av kalvingene forekommer i løsdriftsavdelingen. Kalving i løsdriften øker risikoen for helseproblemer, dødfødsler og spekalvtap.

Les mer ›

Fjøssystemer og Lely samla 450 kundar til jubileumsfest

02.06.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

I februar samla Fjøssystemer og Lely kundar og andre kjenningar til markering av at det er ti år sidan firmaet i Gudbrandsdalen starta å selje utstyr frå den nederlandske produsenten.

Les mer ›

Byggeprosessen: Tilbud og kontrakt

14.03.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Mange byggherrer er flinke til å innhente priser og gode tilbud for sine byggeprosjekt, men når byggingen på stedet skal igangsettes kan kontraktsgrunnlaget variere og kanskje mangle fullstendig.

Les mer ›

NLR Bedre Bunnlinje hjalp dem videre

26.02.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Nina Vangen og Rune Ranøien i Hoston i Sør-Trøndelag hadde flere planer for drifta, men klarte ikke å strukturere disse i strømmen av daglige gjøremål.

Les mer ›

Nytt Senter for husdyrforsøk i Ås

25.02.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Da Statsbygg utlyste anbudskonkurransen om nytt Senter for husdyrforsøk, stilte de krav om at tilbyderne måtte dokumentere at de hadde kompetanse på landbruksbygg.

Les mer ›

Moderne fjøs skal gje meir lammekjøt

14.02.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Norsk Landbruksrådgiving Sogn og Fjordane går i bresjen for eit pilotprosjekt kalla «Sau i pluss».

Les mer ›

Overhallafjøset

19.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

I Overhalla i Nord- Trøndelag har industrimiljøet gått sammen om elementbasert produksjon av landbruksbygg, Overhallafjøset.

Les mer ›

Korleis angripe ein byggeprosess?

18.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Det er ikkje alltid like lett å vite kva som bør vere med i planlegginga når det skal lagast nye driftsbygningar.

Les mer ›

Ope sauefjos i Noresund

18.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Det var kring 60 oppmøtte då Fjøssystemer invitera til ope saufjos hjå Bjørn Kristian Bråten i botnen av alpinbakken i Norefjell.

Les mer ›

Stor fjørfesatsing på Hedmarken

13.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Det har blitt større etterspørsel etter hvitt kjøtt de seneste årene og det har vært stor byggeaktivitet for fjørfe i Norge i år.

Les mer ›

Åpent melkerobotfjøs på Inderøy

10.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Det var 80 besøkende hos Johanne og Anders Røflo da de arrangerte åpen visning av det nye melkerobotfjøset sitt sammen med Felleskjøpet, Tine og Nortra.

Les mer ›

Stor satsing på automatisert utfôring av grovfôr

05.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Flere og flere oppgaver blir automatisert i husdyrrom, nå satses det også mer på automatisering av tildelingen av grovfôr.

Les mer ›

Bør du satse på restløs våtfôring?

05.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Flere svineprodusenter satser på restløs våtfôring i sine grisehus. Systemet skal hindre at det blir fôrrester i rørene som kan påvirke fôret eller tette rørene.

Les mer ›

Nytt melkekufjøs i Re

28.11.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Bjørn Victor Folkvord har bestemt seg for å satse på melkeproduksjon og har bygd seg nytt melkekufjøs med melkerobot.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.